FB twitter YouTube

Návštěva národního ředitele PMD v Misijním klubku v Proseči

Misijní klubko v Proseči navštívil 9. 11. národní ředitel PMD Leoš Halbrštát se svojí ženou, diecézní ředitelkou PMD pro královéhradeckou diecézi Bronislavou Halbrštátovou. Setkání jsme zahájili adorací v kostele, kde jsme společně Pána chválili, prosili a děkovali mu. Po té jsme se přesunuli na faru, kde pro nás měli bohatý program nachystaný naši hosté. Prostřednictvím fotografií, videí a vyprávěním jsme se přesunuli do Tanzanie a Bangladéše. Zjistili jsme nejen, jak zde místní lidé žijí, ale také jak zde Papežská misijní díla pomáhají. Viděli jsme radost dětí, které dostaly obrázky od nás dětí z České republiky. Viděli jsme školu, na kterou jsme přispěli a která byla postavena z darů skrze projekty papežských misií. Děti měly možnost vyzkoušet si oblečení a doplňky, které se nosí v Bangladéši a zahrát si na hudební nástroje ze Zambie. Setkání jsme zakončili Misijní modlitbou a vraceli se domů obohaceni misijním duchem a povzbuzením k další misijní činnosti. 

Za Misijní klubko Marie Rejmanová

 

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio