FB twitter YouTube

Články v rubrice Další pomoc

Proč se stát členem

V mnoha případech se na nás obracíte, abychom Vám (Vašemu klubku, rodině, farnosti…) zaslali poděkování nebo potvrzení o přijetí daru pro daňové účely. Rádi Vám v tom vyhovíme. Mějte jen, prosím, na paměti, že bez …

Členství v PMD

Právě Vaším přispěním mohou misie rozkvést!
– můžete se zapojit do několika typů misijních aktivit
– můžete přispět svou modlitbou, osobním příkladem nebo finančním darem
 
ČLENOVÉ PMD

Jsou ti, kteří nám zašlou vyplněnou přihlášku a snaží se podle svých …

Modlitba

Misie bez modlitby nemohou existovat. Věnujme tedy na tento úmysl své utrpení, skutky lásky nebo čas osobní modlitby. Radost ze spojení s Bohem tak předáme do tolika potřebných míst světa. Také Svatý otec vybízí celý …

Pomoc Národní kanceláři

Misijní činnost v naší republice závisí ve veliké míře na pomoci dobrovolníků. Pokud mezi ně chcete patřit i Vy, ozvěte se nám, abychom se mohli domluvit na konkrétním způsobu podpory. Jedná se například o:

překlady cizojazyčných …

Laici misiím

Jestliže patříte k lidem, kteří chtějí prostřednictvím PMD odjet pomáhat přímo do misijních zemí, zkuste si odpovědět na otázky, které jsme pro Vás vybrali z dotazníku pro zájemce:

Jste praktikující věřící? (Ubytování je často v řeholních …

Mešní intence misionářům

Pokud chcete pomoci kněžím v misiích, můžete nechat odsloužit mši svatou v misijních krajinách na Váš úmysl. Psaný text úmyslu se kněžím nepředává, mše sv. jsou slouženy vždy na dobrý úmysl dárce. Pro opravdovou pomoc …

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio