FB twitter YouTube

Přehled výtěžku dobročinných aktivit PMD

Významným zdrojem finančních darů na Papežské misijní dílo dětí jsou tradiční dobročinné aktivity PMD. Tyto aktivity jsou proto v rámci Papežských misijních děl chráněny ochrannou známkou a jejich výtěžek tedy musí být věnován výhradně na PMD, aby byla zajištěna tolik potřebná pomoc potřebným a chudým v misiích. Děkujeme upřímně všem, kdo takto misiím skrze PMD pomáhají.

Všechny tradiční aktivity, které se každoročně pořádají ve prospěch dětí v misiích, vynesly za dobu jejich konání více než 17 251 tis. Kč. Z nich je mezi dárci nejoblíbenější Misijní koláč®, při kterém jen během roku 2014 lidé darovali téměř 1 036 tis. Kč, což je zatím nejvyšší částka od vzniku této aktivity (od roku 2000). Misijní koláč® od té doby vynesl již téměř 10 milionů Kč.

Stále častěji se koná také Misijní jarmark® a každoročně narůstá výše jeho výtěžku. V roce 2014 to bylo dokonce přes 772 tis. Kč a od roku 2010, kdy se konal poprvé, dárci vybrali více než 2 323 tis. Kč.

Poměrně rozšířený je také Jeden dárek navíc®, při kterém děti v roce 2014 darovaly pro chudé kamarády v misiích téměř 245 tis. Kč. Za 14 let jeho konání se pro chudé děti vybralo tímto způsobem více než 1,5 milionu Kč.

Oblíbené je také Misijní štrúdlování®, které je zatím nejmladší tradiční aktivitou. V roce 2014 dárci darovali na podporu dětí trpící hladem přes 192 tis. Kč. A za pouhé tři roky existence vyneslo Misijní štrúdlování® přes 417 tis. Kč.

Od roku 2000 se každoročně koná Pohled pro misie®, za tu dobu dobrodinci darovali na projekty PMDD přes 2 989 tis. Kč, z toho částka vybraná během roku 2014 činila téměř 131 tis. Kč.

Graf_tvorive_aktivity_celkem

Graf výtěžku tradičních dobročinných aktivit PMD po jednotlivých letech:

Jak je zřejmé i z následujícího grafu, dobročinné aktivity PMD vznikaly takto:

Misijní koláč® od roku 2000
Pohled pro misie® od roku 2000
Jeden dárek navíc® od roku 2000
Misijní jarmark® od roku 2010
Misijní štrúdlování® od roku 2012

Graf_tvorive_aktivity_roky

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio