FB twitter YouTube

Misijní koláč pomáhá chudým dětem v misiích

Zapojte se do zábavné a atraktivní formy pomoci chudým skrze PMD. Pečení koláčů a jiných dobrot se mohou účastnit nejlépe celá společenství, farnosti, třídy, Misijní kluby a Misijní klubka. Získané finanční dary na misie z aukce těchto dobrot podpoří potřebné projekty pro chudé. Misijní koláč přináší radost nejen dětem v misiích, ale i těm, kdo se do této aktivity zapojují.
 
K pořádání Misijního koláče vyberte pro Vás nejvhodnější termín, napište nám o tom, pomůžeme Vám z propagací akce zveřejníme pozvánky na našem webu a facebookých stránkách PMD.
Vybrané peníze za tuto akci posílejte na číslo účtu PMD 72540444/2700, variabilní symbol 840.
 
Máme radost, že v roce 2017 lidé prostřednictvím Misijního koláče přispěli na pomoc dětem v misiích částkou 884 293 Kč a umožnili chudým zlepšit jejich životní podmínky.
 
Za Vaše dary a pomoc upřímně děkujeme! 
 
 
 
Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio