FB twitter YouTube

Misijní jarmark®

Tato aktivita přináší nejen finanční podporu těm nejchudším, kterým jsou pak vybrané dary skrze projekty PMD posílány, ale je možností mezigenerační spolupráce ve farnostech. Děti se svými babičkami mohou napéci dobré cukroví, vymodelovat něco z keramiky nebo vyrobit jiné drobné dárečky. Tátové a maminky zase rádi pomohou s organizací. Misijní jarmark® může být navázán na společenskou událost, setkání, bohoslužbu, které následně přidá i rozměr pomoci nejchudším.
Seznamte své okolí s činností PMD prostřednictvím misijních materiálů, které na  jarmarku spolu s Vašimi výrobky nabídnete.

Inspiraci k uspořádání jarmarku naleznete třeba skrze tyto příspěvky.

Vybrané peníze odešlete jako dar na účet PMD.
VS 640 – Misijní jarmark

—–

Pořádáte tuto aktivitu u Vás doma (ve farnosti, misijním klubu či jinde)? Oznamte nám to!

Formulář přidání akce naleznete zde.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio