FB twitter YouTube

Jeden dárek navíc®

Zkus si každý rok před Vánocemi vzpomenout na děti, které třeba letos Vánoce slavit nemohou, protože nemají rodiče, v jejich zemi je válka, nemají co jíst a  podobně. Co ty na to? Myslíš, že dokážeš našetřit alespoň nějaké peníze, které by těmto dětem pomohly? Můžeš i namalovat, jaký dárek bys jim přál. Obrázek i našetřené peníze vlož do obálky nebo z nich udělej zabalený dárek – Jeden dárek navíc®. Zjisti si, kde se tato akce koná (doma, ve třídě, v kostele) a tam dárek přines. Kde Jeden dárek navíc® neznají, řekni jim o něm; ať to zkusí, a uvidí, kolik radosti přinese.

(Ten, kdo připravuje tuto akci, určí i případnou odměnu, jakou děti, které našetřily na dárek, dostávají. Mohou si též dát například ozdobu na stromeček či postavičku do betlému, ke kterému dárek daly.)

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

Tato aktivita probíhá během adventu, motivuje k modlitební a finanční pomoci dětem z misií. Děti mohou šetřit na dárek pro chudého kamaráda a o Vánocích své úspory zabalit jako dárek a přinést k oltáři, pod stromeček, k jesličkám apod.

Metodické pokyny:

  1. Nejprve dětem vybranou zemi blíže představíme. Materiály poskytne PMD podle projektu, který se rozhodlo touto aktivitou financovat. Projekt je přijatý generálním sekretariátem PMD v Římě a splňuje všechny požadavky na to, aby účinně pomáhal zlepšovat životní podmínky dětí v misijních zemích.
  2. Vysvětlete dětem, co jejich chudým kamarádům chybí a na jaké dárky je vhodné šetřit. Jedná se především o školní pomůcky – tužky, pera, propisovačky, sešity, pravítka, vodové barvy, učebnice,… dále o hygienické potřeby jako jsou mýdlo, kartáček a pasta na zuby, ručník, nádobí,… a v neposlední řadě jde o základní potraviny – chléb, polévky, rýži aj. Děti si opravdu mohou vybrat z široké škály dárků, na které se finančně „cítí“.
  3. Podle místních možností existuje celá řada způsobů, jak dárek darovat. Pokud jste pro tuto aktivitu získali skupinu dětí z vaší třídy náboženství či z oddílu, společenství apod., doporučujeme zvolit některé z následujících „zobrazení“ výsledků sbírky. Tam, kde se některé mše svaté zúčastňuje více dětí, je pěkné zobrazovat ony výsledky přímo v kostele, možné je ale volit učebnu náboženství, klubovnu či některé veřejné místo.

Další postup: Určete hlavního organizátora sbírky a vyberte jeden z navržených způsobů zobrazování či zvolte jiný:

a)      Zdobení stromečku: na první neděli adventní je třeba v kostele instalovat zelený stromek (bez ozdob) a připravit pod něj krabičku s ozdobami (stačí papírové) a košík na dárky. Na stromek se každou neděli zavěsí tolik ozdob, kolik bylo přineseno dárků. Ozdoby mohou zavěšovat samy děti, které dárek přinesly, nebo by měly alespoň být přitom. Na Vánoce budeme oslavovat Ježíšovy narozeniny u stromečku ozdobeného našimi obětními dárky.

b)      Rozzářená obloha nad betlémem: v některých kostelích se staví menší betlémy, za které je možné instalovat např. z kartonu tmavou oblohu. K ní se připraví krabička s hvězdami vystřiženými ze staniolu nebo jiného lesklého papíru. Za každý dárek se na oblohu připevní hvězda. Až se na vánoce před oblohu instaluje betlém, bude kolem stáje zářit obloha vyjadřující dětské oči zářící radostí (největší radost z dárku má ten, kdo ho daroval).

c)       Vlastní betlém – tam, kde k tomu jsou podmínky, můžeme během adventní doby stavět vlastní betlém. Na první neděli adventní umístěte na vhodné místo prázdnou stáj a kolem ní pár oveček. Do krabičky připravte postavičky např. z papíru (nevybarvené). Děti, které se chtějí do sbírky zapojit, si vezmou postavičku domů. Až se jim podaří našetřit peníze na dárek, vybarví i svoji postavičku a přinesou ji společně s dárkem. Postavičky se umístí před stáj. Všechny čekají, až se Pán Ježíš narodí. Už jsou zde připraveny se svými dárky a těší se, jakou z nich bude mít radost. A tak dále… Vlastní tvořivosti se meze nekladou.

Vybrané peníze za tuto akci mohou rodiče poslat na číslo účtu PMD
VS 240

—–

Pořádáte tuto aktivitu u Vás doma (ve farnosti, misijním klubu či jinde)? Oznamte nám to!

Formulář přidání akce naleznete zde.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio