FB twitter YouTube

Návštěva Rádia Proglas PMD v Hradci Králové

V sobotu 17. června 2017 přivítal národní ředitel Papežských misijních děl Leoš Halbrštát v Národní kanceláři PMD milou návštěvu z Rádia Proglas. V čele s ředitelem Rádia Proglas P. Martinem Holíkem a Martinem Weisbauerem, redaktorem regionálního Studia Vojtěch, k nám zavítali kamarádi a přátelé Radia Proglas. Diecézní ředitelka PMD Bronislava Halbrštátová informovala o Papežských misijních dílech, kde a jakým způsobem pomáhají v šíření víry, jak podporují duchovní povolání v misiích a jak pracují s dětmi v Papežském misijním díle dětí. Leoš Halbrštát vysvětlil činnost Papežské misijní unie a poděkoval za skvělou spolupráci s Rádiem Proglas a za podporu všem, kteří věnují své modlitby, oběti a dary potřebným. Závěr patřil společné písni na poděkování Bohu za dary, které od něj každý den dostáváme. KAmarádi PRoglasu (KAPŘI) si odnášeli Misijní zpravodaje a na památku misijní zápalky s nápisem „Zapalte svá srdce pro misie“! Setkání bylo pro všechny povzbuzením a radostí, což dokládají i naše fotografie. Autorem některých z nich je manažer Proglasu Jan Janoška. 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio