FB twitter YouTube

Misijní tábory

Zde děti, aniž by musely cestovat za hranice ČR, na „vlastní kůži“ poznávají život na misiích, zvyky vzdálených zemí, modlí se, podnikají dobrodružné výpravy, sportují a učí se, jak žít jako správní misionáři.

Tipy na uspořádání misijního tábora:

Putování misijními cestami sv. Pavla naleznete v MOSTU II.

Pokud jste i vy uspořádali misijní tábor a chcete se s ostatními podělit o připravený program, můžete ho zaslat na adresu národní kanceláře PMD. Děkujeme.

TÁBOROVÁ HRA – MISIONÁŘITÁBOROVÁ HRA – Cesta kolem světa s misionáři  – TÁBOROVÁ HRA – Putujeme se sv. Pavlem  TÁBOROVÁ HRA – BOSKOV aneb TÁBOR S DONEM BOSKEM

————————————————————————————————————————–

TÁBOROVÁ HRA – MISIONÁŘI

 Každý den jsme putovali jedním kontinentem a v ranní a večerní modlitbě jsme pamatovali na konkrétní problém dětí v daném kontinentu. Táborovou hymnou se stala hymna PMDD.

 • misionářské výpravy: skupinky dětí, které se vydávají na „výpravu přes všechny kontinenty,“
 • hodnocení: každá výprava má svůj cestovní pas, do kterého sbírá razítka získaná ve hrách,
 • každý táborový den = putování jedním kontinentem světa
 • táborová nástěnka = každý den stručné info o daném kontinentu, vlajky a cestovní pasy výprav.

TABOROVA_HRA_misionari

———————————————————————————————————————————————-

TÁBOROVÁ HRA – Cesta kolem světa s misionáři

-během týdne procestovat celý svět

-každý den jeden kontinent

-propojit cestování s misiemi

-po tom týdnu by nám mělo být zřejmé, že misionářem můžu být i tam, kde se běžně nacházím (ve škole, doma, v práci, tam kde žiju…), není potřeba jezdit do Afriky nebo do jiných dálek

-na začátku tábora si říct co jsou misie, misionáři, co dělají….

-také se pokusíme být misionáři

 -celý týden budeme stavět most (proč most?, k čemu je? – spojuje něco)

-budeme mít předkreslenou šablonu mostu, který bude mít 4 pilíře (modlitba, oběť, služba, tvořivost) a most budeme postupně budovat („cihly“ v barvě skupiny za hry a další věci)

-na mostě jsou předkreslené siluety 7 soch, do kterých budeme vlepovat nebo dokreslovat patrony misií

-co znamenají jednotlivé pilíře (můžeme si je nějak přiblížit, co to může pro nás konkrétně znamenat)

 • modlitba – můžeme na lidi myslet v modlitbě
 • oběť – já se něčeho vzdám ve prospěch koho jiného
 • služba – něco konkrétního, co udělám
 • tvořivost – jakým způsobem můžu konkrétně já se podílet, svými dary, schopnostmi

-během tábora se seznámíme s několika patrony misií (každý den jeden) – něco si o něm řekneme, obrázek…

 • Benedikt
 • Cyril a Metoděj
 • Brigita Švédská
 • Kateřina Sienská
 • Edith Stein
 • Terezie z Lisieux
 • František Xaverský

-zdůrazňovat si barvy, které symbolizují jednotlivé kontinenty (misijní šátky, výzdoba…)

 • Afrika – zelená (africké tropické pralesy)
 • Asie – žlutá (svítání východu)
 • Evropa – bílá (symbolizuje stolec Sv. otce a barvu pleti Evropanů)
 • Austrálie a Oceánie – modrá (barva Tichého oceánu, ve kterém jsou rozeseté ostrovy)
 • Amerika – červená (hoří vírou misionářů a je barvou pleti prvních obyvatel)

 ráno

-v konkrétním světadílu nás vítá místní obyvatelé (budí ostatní děti – jedno z nejstarších dětí, které má ten den „ službu vedoucího“ + jedno malé)

 • Evropa – běžné oblečený člověk k v džínách a tričku s mobilem, notebookem přes rameno a s taškou nákupu
 • Afrika – černoch (v černých legínách a triku se sukní ze sisálu, namalovaný na černo uhlíky nebo barvami na obličej)
 • Amerika – indián
 • Austrálie – člověk v kraťasech nebo plavkách s květinovým řetězem kolem krku
 • Asie – asiatky s vějířem, s obličejem namalovaným nažluto a se zvýrazněnými linkami kolem očí a s vyčesaným drdolem

-pak si o světadílu něco říct, ukázat si kde je na globusu nebo v atlasu, jaké jsou tam státy, co vědí ze školy….

-výzdoba v barvě kontinentu – na stolech barevný šátek z organzy, svíčka a květina v dané barvě)

během dne

-světadíl si během dne budeme nějak přibližovat prostřednictvím her (podíváme se do konkrétních států)

večer

-děti dostanou suvenýr z každého světadílu

 • Asie – čínské hůlky
 • Evropa – obrázek Sv. Otce
 • Amerika – brambora
 • Afrika – písek z pouště v malém sáčku
 • Austrálie – voda ve zkumavce

-nalepování samolepek (kolečka, čtverečky – v barvě kontinentu do misijního pasu za hry a další věci)

-společná večerní modlitba – výzdoba v barvě kontinentu (viz ráno), běžnou společnou modlitbu zakončit modlitbou za konkrétní kontinent

TABOROVA_HRA_cestakolemsveta

———————————————————————————————————————————————–

TÁBOROVÁ HRA – Putujeme se sv. Pavlem

Cíl: Seznámit děti s misijními cestami sv. Pavla

Hlavní myšlenka:

Lidé z různých národů se sešli na jedné lodi, aby navštívili místa, kde působil sv. Pavel. Kromě námořníků jsou zde lodní důstojníci (vedoucí), lodní kuchař, ekonom, lodní lékař, lodní kaplan a velitel plavby. Návštěvníci na táboře jsou označováni jako trosečníci. Společným stejnokrojem je pro všechny rovnoramenný plátěný šátek, který se váže kolem krku. Členové jednoho národa (družstva) mají okraj šátku barevně odlišený od ostatních. Provozní pracovníci lodi mají šátek bez barevného okraje. Na šátek se umísťují lodičky za plnění úkolů. Námořníci soutěží o zlaté, stříbrné a bronzové misijní kříže. Misijní kříž je napodobeninou misijního kříže, který uděloval papež na Světovém misijním kongresu v Římě na konci října 2000. Jedná se o papírový křížek velikosti 10-15 cm, na který je nalepen menší kříž z pytloviny. Nosí se na krku a je podle místa umístění nastříkán zlatou, stříbrnou nebo bronzovou barvou.

Pomocná literatura: Písmo svaté – Skutky apoštolů, Pohlednice od Pavla, časopis Duha – Cestování s apoštolem Pavlem, Seznamte se: Apoštol Pavel, mapka Cesty apoštola Pavla, nástěnná mapa k danému tématu

TABOROVA_HRA_sv.Pavel

———————————————————————————————————————————————

TÁBOROVÁ HRA – BOSKOV aneb TÁBOR S DONEM BOSKEM

Cílem projektu

je hravou formou poznat moderního světce Dona Boska a ukázat dětem přítomnost dobra a zla v životě člověka.

Organizace projektu

Celotáborová hra. Tábor je zahájen slavnostním plesem, na němž jsou děti přivítány dvěma zahalenými postavami – Dobrem a Zlem, které se může představit také jako Překážka dobra. (Osoby jsou oblečeny do bílého a tmavého neforemného obleku, aby postavu mohl kdykoli obléknout někdo jiný, protože zlo i dobro mívají různé podoby. Vlasy mají zahaleny do bílých a černých punčocháčů, na očích škrabošku nebo brýle ve výše uvedených barvách. V rukou držívají karton velikosti A3 na tyči, kde jsou ze strany  viditelné dětmi veliké oči, nos a ústa, z druhé strany mohou být nalepeny informace, které obě postavy právě potřebují sdělit dětem.) Dobro a Zlo představí nejen sebe a svůj úkol, ale také schéma tábora. Na závěr plesu jsou děti Zlem a Dobrem rozděleny do družstev – oratoří, nejlépe tajemně, na základě viditelného znaku nebo vlastnosti konkrétního dítěte. V průběhu tábora vedou každý den ráno prostořeké Zlo a usměrňující Dobro dialog reagující na události na táboře, které spojují s tématem dne, předhánějí se vysvětlováním, jak se angažovaly v životě Dona Boska, jaké příznivé či nepříznivé okolnosti mu vložili do cesty. Tím se posouvá děj a děti se seznamují s Don Boskovým životem. Prožitý den pak shrnuje konkrétní postava z Don Boskova okolí, která se ten den objevila v životopise. Závěrečná hra O poklad Dona Boska je souhrnem a vyvrcholením celého tábora.

Vítěz táborového klání je téměř do konce nejasný. Na viditelném místě visí na velkém balicím papíře nebo na prostěradle vyvedená Cesta k Donu Boskovi. Cesta je konkrétním zobrazením hry Člověče, nezlob se se všemi známými pravidly. Políčka jsou tvořena stopami, zastávkami jsou obrázky z jednotlivých dnů, které vždy do večera vytváří k tomu v ten den pověřené družstvo. Na konci cesty je velký obraz Dona Boska. Hraje se každý večer velikou hrací kostkou. Pořadí hodu se mění podle výsledků soutěží. Jako první hází družstvo, které ten den skončilo poslední, pak předposlední atd. Některé stopy jsou označeny. Družstvo, které zůstane stát na označené stopě, si vytahuje z obálky zvláštní úkol. Např.: oběhněte pětkrát celý tábor, posuňte se o 20 stop kupředu, vraťte se o 10 stop, zazpívejte společně vybranou písničku apod. Na konci tábora se tomu, kdo v Cestě k Donu Boskovi vyhrál, přičítají k bodům získaným v soutěžích body v hodnotě ¼ celkových bodů nejlepšího družstva, další získávají odstupňovaně méně bodů. (Např. první družstvo dosáhlo ve hrách 40 bodů. Vítěz Cesty DB si tedy přičítá ke svému zisku bodů ¼ ze 40, tj. 10 bodů. Družstvo, které skončilo na Cestě jako druhé, si přičítá 8 bodů, další 6 atd.)

Motivace k jednotlivým hrám. Před většinou her je kratičké uvedení do hry. Je pouze základní, orientační. Před vlastním uvedením do hry je vhodné podle konkrétních podmínek motivaci doplnit, dohrát apod.

Hodnocení. Po každé hře dostávají dětští vedoucí oratoří od vedoucího hry táborníky – kousky brček na navléknutí na stuhu. Za první místo žlutý, za druhé místo bílý, za třetí místo červený, čtvrté zelený, páté modrý. Delší kousek brčka se navléká napříč za umístění celého dne.

Do „klasické“ tabulky se zapisují pouze zásluhy jednotlivců, tedy body za hladovku, odvahu, mlčení a body za hry, v nichž se nehraje za družstvo, ale každý sám za sebe.

Deník. Každý večer je zaznamenána nejzajímavější, nejveselejší nebo nejdůležitější událost.

Andělská pošta. Denně si každý táborník losuje jméno jiného účastníka, o něhož se následně tajně stará, snaží se mu dělat radost, píše dopis, vyrábí malé pozornosti apod. Na viditelném místě je „poštovní pytel“ opatřený stylově andělskými křídly. Každý večer je pytel otevírán a jeho obsah doručován. Ráno si každý losuje nového adresáta. Je možné dát do pošty více pozorností, např. pro toho, jehož jméno jsem si nevytáhl, ale chci mu udělat radost nebo odpovídám na dopis, který jsem dostal minulého večera.

Každý večer se všichni účastníci tábora podílejí na vyhlášení nejlepšího kamaráda. Může jím být ten, kdo je vybrán tajným hlasováním za prokázanou statečnost a kamarádské chování. Za odměnu získává táborníka jiné barvy na svou stuhu.

Vedoucí denně společně hodnotí uplynulý den, konkretizují přípravy na další den, udílejí jednotlivcům písemné pochvaly, které dostanou na rozloučenou v obálce cti při odjezdu z tábora.

Hlavní vedoucí nezapomene zjistit, kdy má kdo z účastníků narozeniny nebo svátek. Narozeniny slavíme narozeninovým dortem, na nějž děti kreslí přáníčka v podobě svíček, k svátku alespoň přejeme.

V plánu tábora je celodenní výlet, návštěva koupaliště, stezka odvahy, pro starší děti noční hra. Podle možnosti se zúčastňujeme mše svaté, společná ranní a večerní modlitba je samozřejmostí, stejně jako modlitba před jídlem. Vedení modlitby má na starosti vždy družstvo, které je k tomu pro ten den určeno.

Na viditelném místě je vyvěšena Tabule chval a Tabule nářků, kam účastníci anonymně zapisují pochvaly a stezky. Stejně anonymně může kdokoliv na podněty odpovídat.

Závěrečná medaile je ve tvaru kovového kolečka se znakem tábora. Je na něm Don Bosko s rukama chránícíma hlavy dětí v barvě odpovídající celkovému umístění týmu.

Všechny hry jsou jen návrhy, zahrnují slunečné i deštivé varianty. Není cílem všechny během tábora využít. Doporučuji hry přizpůsobovat terénu, věku i potřebám dětí. I přes množství her je přínosné, pokud si oddíloví vedoucí připraví navíc svoji zásobu běžných her pro „volné chvíle“. Nezapomeňme, že děti i vedoucí potřebují také čas pro sebe. Podobně je třeba přizpůsobit věku, chápání a mluvě také všechny výpovědi osob, Dobra i Zla, postav na konci dne i všech dalších. Výpovědi je dobré aktualizovat, odlehčit, zatraktivnit pro konkrétní skupinu dětí. Úlohu Dobra a Zla mají ulehčit tabulky s fakty ze života Dona Boska, které jsou zapsány na začátku každého dne. Velmi stručná fakta z tabulky je třeba zařadit do souvislostí podle knih o Donu Boskovi, výpovědi lze rozšířit, vysvětlit, navázat třeba na již dříve použité.

Vřele doporučené knihy pro oddílové vedoucí, téměř povinné pro hlavního vedoucího:

Teresio Bosco: Don Bosco, Portál 1991

Teresio Bosco: Život Dona Bosca, Portál 2014

Životopis P. Jana Meda: V Jeho jméně

Jana Zehnalová, katechetka a diecézní ředitelka PMD pro brněnskou diecézi

a kolektiv výborných vedoucích: Slůně, Lucka, Verunka, Maruška, Liduška a Katka

TABOROVA_HRA_Don_Bosco

*******

 

Všechny uvedené hry je třeba promyslet a přizpůsobit je daným podmínkám i terénu a při jakékoliv činnosti pamatovat na bezpečnost dětí.

Přílohy:

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio