FB twitter YouTube

Misijní sympózia

Misijní sympozia jsou zaměřená na řešení aktuálních otázek z oblasti misií. Jsou pro všechny, kteří se zabývají misijní činností u nás i ve světě. Smyslem je vzájemně se poznat, prohloubit spolupráci, informovat se o aktivitách, modlit se a vzdělávat.

1. Misijní sympozium – 30. 9. 2004 – Praha

Misijní sympozium se zabývalo účastí katolické církve v České republice na misiích ad gentes ve smyslu Dekretu o misijní činnosti církve II. vatikánského koncilu, misijní výchovou dětí a mládeže a povzbuzováním věřících k misijnímu poslání. Cílem sympozia bylo zmapovat současný stav misijního úsilí a zabývat se možnostmi intenzivnější spolupráce různých subjektů uvnitř naší církve.
Jako vzácný host a hlavní přednášející se sympozia zúčastnil slovenský kardinál Jozef Tomko, který byl šestnáct let (až do roku 2001) prefektem Kongregace pro evangelizaci národů. Účastníky přišel pozdravit také Miloslav kardinál Vlk. Kardinál Tomko přednesl celkem tři referáty a všechny přítomné velmi oslovil a nadchl svým misijním zápalem. Hovořil o vývoji činnosti misií ve světě, o dnešní situaci a aktuálních problémech a dále o účasti partikulárních církví na misiích ad gentes.
Po ukončení jeho přednášky se účastníci rozdělili do několika skupinek, aby diskutovali např. o tom, co je třeba podporovat v křesťanech, aby získali misijního ducha, co mu naopak v naší církvi brání, jak působit proti předsudkům nejen nekřesťanů vůči misijní činnosti církve ve třetím světě, o misijní výchově dětí atd. Největší zájem vzbudilo téma „laici v misijních stanicích ve třetím světě“, kde se rozebíraly současné možnosti přípravy dobrovolníků a živě se diskutovalo o vytvoření nějakého modelu s využitím zahraničních institutů.

Misijní sympózia konaná v Polsku najdete zde.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio