FB twitter YouTube

Misijní kongres dětí

Celostátní misijní kongresy dětí se konají vždy koncem září či začátkem října a to 1 x za 3 roky. Kongresy jsou určeny zvláště dětem zapojeným do Papežského misijního díla dětí (PMDD) a jsou vyvrcholením misijního úsilí dětí. Je to příležitost pro vzájemné poznání, získání nápadů pro práci s dětmi a prožití radosti ze společně strávených chvil při hře a modlitbě.

Zprávy o tom, jak jednotlivé kongresy probíhaly, naleznete zde.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio