FB twitter YouTube

Misijní dny

Každá diecéze, vikariát, farnost  či společenství si může pro děti uspořádat i svůj malý „misijní kongres“ v rámci  Misijního dne. Tyto misijní dny jsou snadno dostupné místním dětem, hezkým způsobem stmelují společenství a pomáhají šířit radost Božího království i do  misijních zemí. Přiblížení již proběhlých setkání naleznete zde.

————————————————————————————————————————–

Misijní den – 5. 10. 2002, Vilémov

Pod názvem „Můžeš změnit svět“ se uskutečnil Misijní den ve Vilémově. Organizátoři chtěli dětem skrze hry ukázat, jak pomoci člověku v nouzi. Po slavnostním zahájení začaly děti poznávat jednotlivé kontinenty, ve kterých pro ně byly připraveny zajímavé disciplíny. Na konci dopoledního programu byl vztyčen Misijní kříž. Odpoledne se konala mše svatá a nakonec se účastníci sešli u Misijního ohně.

Misijní den – 1. 10. 2005, Dolní Němčí

Obyvatelé a návštěvníci Dolního Němčí se 1. října 2005 mohli zapojit do Barevného světa – dětské misijní akce, pořádané místními skauty. Byly při ní vyhlášeny výsledky výtvarné a literární soutěže, děti si mohly zasoutěžit ve sportovních i zábavných disciplinách inspirovaných životem dětí v různých světadílech, pro dospělé byly připraveny přednášky, besedy a prezentace dokumentů z misijních zemí. Všichni zvídaví návštěvníci se mohli dozvědět spoustu zajímavých informací o životě ve Středoafrické republice skrze instalovanou výstavu s fotografiemi. Národní ředitel PMD P. Jiří Šlégr vše doplnil osobními zážitky ze svých misijních cest a misijní den zakončil večerní mší svatou. Misijní program však pokračoval i další den v Polešovicích mší svatou a odpolední besedou o misiích.

Další Misijní den? Zkuste ho uspořádat i Vy.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio