FB twitter YouTube

Misijní úmysly 2012

MISIJNÍ ÚMYSLY PAPEŽE BENEDIKTA XVI.

LEDEN
Aby horlivost křesťanů pro mír přinášela svědectví Kristovu jménu přede všemi lidmi dobré vůle.

ÚNOR
Aby Pán podporoval úsilí zdravotníků, kteří pomáhají nemocným a starším v nejchudších oblastech světa.

BŘEZEN
Aby Duch svatý daroval vytrvalost těm, kdo zvláště v Asii trpí diskriminací, pronásledováním nebo smrtí pro Kristovo jméno.

DUBEN
Aby vzkříšený Kristus byl znamením spolehlivé naděje pro muže a ženy afrického kontinentu.

KVĚTEN
Aby Maria, Královna světa a Hvězda evangelizace, provázela všechny misionáře při hlásání jejího Syna Ježíše.

ČERVEN
Aby křesťané v Evropě znovu objevili svou pravou identitu a podíleli se s větším nadšením na hlásání evangelia.

ČERVENEC
Aby křesťanští dobrovolníci v misijních územích svědčili o lásce Kristově.

SRPEN
Aby mladí lidé, povolaní následovat Krista, byli ochotní hlásat evangelium ve všech končinách světa.

ZÁŘÍ
Aby křesťanské komunity měly rostoucí ochotu posílat misionáře, kněze a laiky, spolu s konkrétními prostředky, nejchudším církvím.

ŘÍJEN
Aby slavení Světového dne modliteb za misie vyústilo v obnoveném závazku k evangelizaci.

LISTOPAD
Aby církev putující na zemi zářila jako světlo národům.

PROSINEC
Aby se Kristus zjevil celému lidstvu světlem, které září z Betléma a zrcadlí se na tváři jeho církve.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio