FB twitter YouTube

Misijní úmysly 2016

MISIJNÍ ÚMYSLY PAPEŽE FRANTIŠKA

LEDEN – Křesťanská jednota

Aby se prostřednictvím dialogu a bratrské lásky s přispěním Ducha Svatého překonala rozdělení mezi křesťany.

 ÚNOR – Asie

Aby přibývaly příležitosti pro dialog a setkávání mezi křesťanskou vírou a asijskými národy.

BŘEZEN – Pronásledování křesťané

Aby křesťané, znevýhodňovaní a pronásledovaní pro víru, díky neutuchající modlitbě celé církve zůstali pevní a věrní evangeliu.

DUBEN – Křesťané v Africe

Aby afričtí křesťané uprostřed politicko‐náboženských střetů vydávali svědectví lásky a víry v Ježíše Krista.

KVĚTEN – Růženec

Aby se v rodinách, společenstvích a skupinách rozšiřoval zvyk modlit se růženec za šíření

evangelia a za mír.

ČERVEN – Bohoslovci a novicové

Aby se bohoslovci, novicové a novicky setkali s takovými formátory, kteří prožívají radost evangelia a moudře je připraví na jejich poslání.

ČERVENEC – Latinská Amerika a Karibik

Aby církev v Latinské Americe a Karibiku s obnovenou energií a novým nadšením hlásala evangelium v této části světa.

SRPEN – Žité evangelium

Aby křesťané ve svém následování evangelia vydávali svědectví víry, úcty a lásky k bližnímu.

ZÁŘÍ – Poslání šířit evangelium

Aby si křesťané, kteří přijímají svátosti a rozjímají o Písmu svatém, stále více uvědomovali své poslání šířit evangelium.

ŘÍJEN – Světový den modliteb za misie

Aby Světový den modliteb za misie obnovil ve všech křesťanských společenstvích radost a odpovědnost za zvěstování evangelia.

LISTOPAD – Spolupráce kněží a laiků

Aby se kněží a laici ve farnostech podíleli na službě ve prospěch společenství a nepodléhali pokušení malomyslnosti.

PROSINEC – Evropa

Aby evropské národy znovu objevily krásu, dobro a pravdu evangelia, které dává životu radost a naději.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio