FB twitter YouTube

Misijní úmysly 2014

MISIJNÍ ÚMYSLY PAPEŽE FRANTIŠKA

LEDEN
Aby křesťané různých vyznání směřovali k jednotě, po které toužil Kristus.

ÚNOR
Za kněze, zasvěcené osoby a laiky, aby plně pracovali na díle evangelizace.

BŘEZEN
Za mladé lidi, aby mnozí z nich přijali Pánovo pozvání a obětovali svůj vlastní život hlásání evangelia.

DUBEN
Aby Zmrtvýchvstalý Pán naplnil nadějí srdce těch, kdo zakoušejí utrpení a nemoci.

KVĚTEN
Aby Maria, Hvězda evangelizace, směřovala poslání církve k ohlašování Krista všem lidem.

ČERVEN
Za Evropu, aby díky svědectví věřících opět nalezla své křesťanské kořeny.

ČERVENEC
Aby Duch Svatý podporoval dílo laiků, kteří hlásají evangelium v nejchudších zemích.

SRPEN
Aby křesťané v Oceánii mohli radostně hlásat víru lidem na svém kontinentu.

ZÁŘÍ
Aby křesťané inspirováni Božím slovem sloužili chudým a trpícím.

ŘÍJEN
Aby oslavy Světového dne misií probudily v každém věřícím nadšení k hlásání evangelia po celém světě.

LISTOPAD
Za dobré formátory, aby moudře vedli mladé seminaristy, řeholníky a řeholnice.

PROSINEC
Za rodiče, aby byli autentickými evangelizátory, kteří svým dětem předávají drahocenný dar víry.

 

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio