FB twitter YouTube

Misijní úmysly 2013

MISIJNÍ ÚMYSLY PAPEŽE BENEDIKTA XVI.

LEDEN
Za křesťanská společenství na Blízkém východě, která jsou často vystavena útlaku, aby je Duch svatý posiloval ve věrnosti a vytrvalosti.

ÚNOR
Za národy, které prožívají válečné konflikty, aby se jim otevíraly cesty k vytváření pokojné budoucnosti.

BŘEZEN
Za biskupy, kněze a jáhny, aby byli neúnavnými hlasateli evangelia až do končin země.

DUBEN
Za místní církve v misijních zemích, aby byly znamením a nástrojem naděje a vzkříšení.

KVĚTEN
Za kněžské semináře, zvláště v misijních církvích, aby formovaly pastýře podle Kristova srdce, zcela oddané hlásání evangelia.

ČERVEN
Aby tam, kde vzrůstá vliv sekularizace, dokázala křesťanská společenství účinně podporovat novou evangelizaci.

ČERVENEC
Aby se na celém asijském kontinentě otevřely brány hlasatelům evangelia.

SRPEN
Za místní církve na africkém kontinentě, aby ve věrnosti evangelnímu poselství přispívaly k vytváření pokoje a spravedlnosti.

ZÁŘÍ
Za křesťany, kteří v tolika oblastech světa trpí pronásledováním, aby byli svým svědectvím proroky Kristovy lásky.

ŘÍJEN
Aby slavení Světového misijního dne povzbudilo všechny křesťany ve vědomí, že jsou nejen příjemci, ale též hlasateli Božího slova.

LISTOPAD
Za církve v Latinské Americe, jež jsou plodem misií z Evropy, aby vysílaly misionáře ostatním církvím.

PROSINEC
Za všechny křesťany, aby osvíceni světlem vtěleného Slova připravovali lidstvo na příchod Spasitele.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio