FB twitter YouTube

Misijní úmysly 2011

MISIJNÍ ÚMYSLY PAPEŽE BENEDIKTA XVI.

LEDEN
Aby křesťané dosáhli plné jednoty, svědčíce o univerzálním otcovství Boha celému lidskému pokolení.

ÚNOR
Aby křesťanské komunity v misijních územích, kde boj proti nemocím je nejnaléhavější, svědčily o přítomnosti Krista těm, kdo trpí.

BŘEZEN
Aby Duch svatý dával světlo a sílu křesťanským komunitám a věřícím, kteří jsou pronásledováni nebo diskriminováni kvůli evangeliu.

DUBEN
Aby misionáři hlásáním evangelia a svým svědectvím života přinášeli Krista všem, kdo jej ještě neznají.

KVĚTEN
Aby Pán daroval církvi v Číně schopnost vytrvat ve věrnosti evangeliu a růst v jednotě.

ČERVEN
Aby Duch svatý dal vyrůst z našich komunit početným misionářským povoláním, ochotným plně se zasvětit šíření Božího království.

ČERVENEC
Za řeholníky a řeholnice, kteří pracují v misijních územích, aby byli svědky evangelijní radosti a živými znameními Kristovy lásky.

SRPEN
Aby křesťané Západu, poslušní působení Ducha svatého, znovu objevili svěžest a nadšení své víry.

ZÁŘÍ
Aby křesťanské komunity napříč asijským kontinentem hlásaly evangelium s horlivostí, vydávajíc svědectví o kráse s radostí víry.

ŘÍJEN
Aby slavení světové Misijní neděle rozmnožilo v Božím lidu zanícení pro evangelizaci a podporu misionářských aktivit skrze modlitbu a ekonomickou pomoc nejchudším církvím.

LISTOPAD
Aby africký kontinent nacházel v Kristu sílu naplnit cestu smíření a spravedlnosti, naznačenou na druhém synodu biskupů pro Afriku.

PROSINEC
Aby děti a mladí lidé byli posly evangelia a aby jejich důstojnost byla vždy respektována a chráněna před vším násilím a vykořisťováním.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio