FB twitter YouTube

Misijní úmysly 2010

MISIJNÍ  ÚMYSLY PAPEŽE BENEDIKTA XVI.

LEDEN
Za jednotu křesťanů
Aby si každý věřící v Kristu uvědomoval, že jednota mezi křesťany je podmínkou pro účinnější hlásání evangelia.

ÚNOR
Za misijní identitu církve
Aby se Církev, vědoma si své misijní podstaty, snažila věrně následovat Krista a hlásat evangelium všem národům.

BŘEZEN
Za církve v Africe
Aby církve v Africe byly znamením i nástrojem usmíření a spravedlnosti v každé části tohoto kontinentu.

DUBEN
Za pronásledované křesťany
Aby křesťané pronásledovaní kvůli evangeliu vytrvali, povzbuzeni Duchem svatým, ve věrném svědectví Boží lásky k celému lidskému rodu.

KVĚTEN
Za kněze, řeholníky a oddané laiky
Aby vysvěcení služebníci, řeholníci, řeholnice a laici zapojení do apoštolského díla pochopili, jak vnášet misijní nadšení do komunit svěřených do jejich péče.

ČERVEN
Za církve v Asii
Aby církve v Asii, které tvoří „malé stádce“ mezi nekřesťany, poznaly, jak mají předávat evangelium a vydávat radostné svědectví o své lásce ke Kristu.

ČERVENEC
Za městskou kulturu spravedlnosti, solidarity a pokoje
Aby se křesťané snažili nabízet všude, ale zvláště ve velkých městských centrech, účinná řešení k podpoře vzdělanosti, spravedlnosti, solidarity a pokoje.

SRPEN
Za oběti diskriminace, hladu a vynucené emigrace
Aby Církev byla „domovem“ pro všechny lidi a připravená otevřít dveře každému, kdo trpí rasovou nebo náboženskou diskriminací, hladem nebo válkou, které ho nutí emigrovat do jiných zemí.

ZÁŘÍ
Za ukončení válek
Abychom otevřeli svá srdce lásce  a tím ukončili četné války a konflikty na celém světě, v nichž se stále prolévá krev.

ŘÍJEN
Za Světový den misií
Aby se Světový den misií (Misijní neděle) stal příležitostí k porozumění, že úkol hlásat Krista je naprosto nezbytná služba, ke které je Církev povolána pro blaho lidstva.

LISTOPAD
Za misie na celém území Latinské Ameriky
Aby se misijní činnost církví v Latinské Americe rozšířila na celý kontinent, jak navrhují jejich biskupové, a učinily z ní součást celosvětového misijního úkolu Božího lidu.

PROSINEC
Za otevření našich dveří Kristu
Aby lidé na celé Zemi otevřeli své dveře Kristu a Jeho evangeliu pokoje, bratrství a spravedlnosti.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio