FB twitter YouTube

Články v rubrice Apoštolát modlitby

Svatý otec připravuje na každý měsíc v roce pro celý svět misijní modlitební úmysly, které jsou pod vedením jezuitů zveřejňovány a známy pod názvem Úmysly apoštolátu modlitby. Papežská misijní díla vydávají tyto úmysly pravidelně také v Misijním zpravodaji. Tímto způsobem se mohou s papežem spojit v modlitbě jednotlivci i celá společenství. Zde jsou zmiňované úmysly k dispozici.

Misijní úmysly papeže Františka na rok 2017

Od roku 2017 je pro každý měsíc vypracován jen jeden úmysl pro univerzální církev – střídavě po měsíci všeobecný a misijní (evangelizační) úmysl. Druhý úmysl bude vypracován římským ústředím Apoštolátu modlitby z podnětu papeže Františka …

Křížová cesta P. Mario Borzaga

Služebník Boží Mario Borzaga se narodil 27. srpna 1932 v Tridentu (Itálie). V devatenácti letech, po osmi letech strávených v diecézním semináři, se rozhodl stát Misionářem oblátem Panny Marie Neposkvrněné. Kněžské svěcení přijímá 24. února 1957 a poté …

Misijní úmysly 2016

MISIJNÍ ÚMYSLY PAPEŽE FRANTIŠKA
LEDEN – Křesťanská jednota
Aby se prostřednictvím dialogu a bratrské lásky s přispěním Ducha Svatého překonala rozdělení mezi křesťany.
 ÚNOR – Asie
Aby přibývaly příležitosti pro dialog a setkávání mezi křesťanskou vírou a asijskými národy.
BŘEZEN …

Štítky:

Misijní úmysly 2015

MISIJNÍ ÚMYSLY PAPEŽE FRANTIŠKA
LEDEN
Za řeholníky a řeholnice, aby v tomto roce, který je věnován zasvěcenému životu, znovu objevili radost z následování Krista a s horlivostí se věnovali službě chudým.
ÚNOR
Za manžele, kteří žijí odděleně, aby v rámci křesťanského společenství …

Misijní úmysly 2014

MISIJNÍ ÚMYSLY PAPEŽE FRANTIŠKA
LEDEN
Aby křesťané různých vyznání směřovali k jednotě, po které toužil Kristus.
ÚNOR
Za kněze, zasvěcené osoby a laiky, aby plně pracovali na díle evangelizace.
BŘEZEN
Za mladé lidi, aby mnozí z nich přijali Pánovo pozvání a obětovali svůj …

Štítky:

Misijní úmysly 2013

MISIJNÍ ÚMYSLY PAPEŽE BENEDIKTA XVI.
LEDEN
Za křesťanská společenství na Blízkém východě, která jsou často vystavena útlaku, aby je Duch svatý posiloval ve věrnosti a vytrvalosti.
ÚNOR
Za národy, které prožívají válečné konflikty, aby se jim otevíraly cesty k …

Misijní úmysly 2012

MISIJNÍ ÚMYSLY PAPEŽE BENEDIKTA XVI.
LEDEN
Aby horlivost křesťanů pro mír přinášela svědectví Kristovu jménu přede všemi lidmi dobré vůle.
ÚNOR
Aby Pán podporoval úsilí zdravotníků, kteří pomáhají nemocným a starším v nejchudších oblastech světa.
BŘEZEN
Aby Duch svatý daroval vytrvalost …

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio