FB twitter YouTube

Modlitba Pauline Jaricot, nalezená po její smrti

„Má naděje je v Ježíši, mým jediným bohatstvím je Kříž… Vždy budu Pánu žehnat a Jeho chvála bude stále v mých ústech. Zbožňuji vůli mého Boha. Co mi na tom záleží, ó milovaná a líbezná vůli Boží, vezmeš-li mi všechen světský majetek, pověst, čest, zdraví a život; co na tom záleží, necháš-li mne klesnout do hloubky ponížení. Co na tom záleží, jestliže odměnou naleznu skrytý oheň Tvé božské lásky? Jak šťastná budu, budu-li moci zemřít pro Tebe a pro mé bližní. Ježíši, Knězi a Oběti, odevzdávám zasvěcení mého života a kříž, který nesu, Tvé Krvi za mě prolité. Ukrývám se do Tvých Zranění a všechnu sílu očekávám od Tebe. Mé srdce je připravené, ó Pane, mé srdce je připravené. Přeji si jen dělat vše ke Tvé větší slávě. Spoléhám na Tvou sílu, když těžká chvíle nastane, ne na svou. Vkládám své naděje do Tvého milosrdenství. Svěřuji Ti Pane všechny, kterým budu snad ve chvíli mé smrti zavázána, a naléhavě Tě prosím, abys přijal můj život a mou krev jako oběť za ně, a mí přátelé aby splatili mé závazky po mé smrti. Maria, ó Matko moje, jsem Tvá!“

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio