FB twitter YouTube

Misijní most modlitby pro děti

Následujícího textu můžete využít doma, ve škole, v kostele, v družině či jinde v předvečer Misijní neděle nebo v jiný vhodný den.

Asie – barva žlutá

Problém pracujících dětí je v Asii hodně rozšířený a stále se prohlubuje. Rodiny jsou extrémně chudé. Aby přežily, posílají často pracovat i malé děti. Zaměstnavatelé pak z dětí nezřídka dělají otroky. V zemích bývalého Sovětského svazu není situace o mnoho lepší. Rodiny, které žijí mimo město, často obdělávají půdu, kterou jim stát pronajímá. Chudobnou úrodu pak prodávají zpět státu. Peněz získají málo a musí je využít na zkvalitňování půdy. V rodině je potřeba doslova každé ruky. Děti těžce pracují, nemohou chodit do školy a hrát si.
Dobrý Bože, mnoho dětí touží po vzdělání a zlepšení pracovních podmínek. Učiň, Pane, ať si dospělí uvědomí, že děti nemohou tak těžce pracovat, a neberou jim jejich dětství. Dej, ať si mohou hrát jako naše děti.

Evropa – barva bílá

Ve světě dnes existují ohromující tragedie: chudoba, analfabetismus, ekonomické vykořisťování, nemoci. Jsou to nebezpečí, které zasahují děti v Asii, Africe, Latinské Americe i v Evropě. Existují však i mnohem nenápadnější pohromy, které zasahují především bohaté země. Děti se zde často ocitají samy uprostřed konzumu. Tuto samotu nelze zahnat žádným majetkem. Otcové se snaží, aby byl život rodiny lepší, aby se zvýšila její životní úroveň. Maminky chodí do práce a podporují rodinný rozpočet, aby se děti měly co nejlépe. Převládla snaha o materiální zabezpečení. Proto jsou děti často doma samy. 65 procent jich tráví čas u počítače, videa a televize. Stávají se vězni v pozlacené klícce. Po stránce materiální mají téměř všechno, ale trpí nedostatkem citu a vztahu k druhým. To je chudoba, která vychází z našeho životního stylu.
Dobrý Bože, prosíme Tě o lásku, která jediná může proměnit svět. Prosíme Tě o lásku v rodinách, v náhradních rodinách, ve společenstvích a ve škole.

Afrika – barva zelená

Možná jste slyšeli o dětských vojácích. Jsou především v Africe. Děti, budoucí vojáci, bývají ukradeny z rodinného prostředí většinou ve věku 10 – 18 let. Jejich rodiny i vesnice bývají po únosu často zničeny. Děti, které doma pomáhaly rodičům chytat ryby a nosit vodu, jsou drsnými praktikami nuceny k bezpodmínečné poslušnosti velitelům, k nošení samopalů a odpalování granátů. Stále opakovaným sloganem jsou ohlušující slova: „Musíte zabíjet, být silnější, mít respekt!“ Kdo se nepodvolí, může se lehce stát obětí. Po takovém výcviku se děti obvykle ze strachu podrobují a stávají se krutými násilníky. Jsou schopné dopouštět se jakýchkoliv zločinů. Za to jsou veliteli oslavovány a často odměňovány drogami, čímž se stávají ještě závislejšími a povolnějšími. Bludný kruh se uzavírá. Válečných konfliktů ve světě se účastní až 300 000 dětí. I tyto děti potřebují naši pomoc.
Dobrý Bože, prosíme Tě za děti na celém světě. Především za děti zneužívané, za děti, ze kterých se stávají dětští vojáci, za děti, které se nacházejí uprostřed válečných konfliktů nebo jinak trpí. Pomoz jim, aby dosáhly svého práva žít v lásce a míru a podporuj lidi, kteří se o ně starají.

Austrálie a Oceánie – barva modrá

Zdroje potravin a pitné vody jsou na naší planetě rozděleny značně nerovnoměrně. Na mnoha místech jsou neúrodné pouště, jinde se zásahy člověka do přírody a přírodních řetězců v delším časovém měřítku ukázaly jako zkázonosné. Lidé v bohatých zemích nadměrně využívají vodní zdroje a potraviny, kterými disponují, aniž by se dokázali dělit s těmi, kterým chybí. Problém nedostatku pitné vody a potravin je zřejmý hlavně v chudých kontinentech světa, např. v Oceánii, kterou tvoří mnoho ostrovů. Nejznámějším a také největším je bohatá Austrálie. Jiné ostrovy však tak velké ani tak bohaté nejsou. Častým problémem je hlad. Mnoho obyvatel musí na den vystačit s méně než jedním dolarem. Pro některé z nich je velmi těžké obstarat si za den práce aspoň kousek chleba. Tato situace tlačí děti k tomu, aby si už jako malé hledaly práci. Ale ani té není mnoho.
Dobrý Bože, děkujeme Ti za vodu a jídlo, prosíme Tě za děti na celém světě, aby také neměly hlad a nouzi. Daruj těm, kteří v Tebe věří, důvěru a naději.

Amerika – barva červená

Možnost vzdělání na základní a vyšší úrovni závisí v Latinské Americe na zámožnosti rodiny. Asi 70 procent populace starší 15 let nemá ukončené základní vzdělání. Podle současných výzkumů 80 procent lidí neumí číst. Porovnáváním dřívějších výsledků se zjistilo, že znalosti jazyka i matematiky se zhoršují. V posledních letech musely mnohé vlády omezit výdaje a zavedly nutnou finanční spoluúčast rodičů na vzdělání svých dětí. Pro řadu z nich je to obtížné břemeno, proto své děti do školy raději neposílají. Někdy je proto těžké přesvědčit rodiče, že vzdělání je pro jejich potomky velmi důležité.
Dobrý Bože, děkujeme, že můžeme chodit do škol a vzdělávat se. Prosíme Tě za děti na celém světě, aby měly také tuto možnost a nemusely tak těžce pracovat.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio