FB twitter YouTube

Kalendář pro děti „Misijní říjen“

Říjen je měsíc, ve kterém slavíme Světový den modliteb za misie, u nás známý pod názvem Misijní neděle. Tento den, slavený vždy třetí neděli v říjnu, připadá letos na 18. říjen a je spojený s finanční sbírkou na podporu projektů Papežského misijního díla šíření víry.

Během tohoto měsíce se intenzivněji modlíme za lidi v misiích, za misionáře a za všechny, kteří v jakýchkoli podmínkách šíří Kristovu lásku svým chováním a svou činností a hledáním dobra pro druhého. Povzbuzuje nás k tomu sám papež František ve svém Poselství k Misijní neděli: „Misie je vášnivou láskou k Ježíši Kristu a zároveň vášnivou láskou k lidem. Když setrváváme v modlitbě před Ježíšem ukřižovaným, poznáváme velikost jeho lásky, která nám dává důstojnost a podepírá nás..“

Na Misijní neděli se chceme dobře připravit, proto nabízíme pomůcku zaměřenou na malé misionáře či děti z Misijních klubek, kalendář nazvaný Misijní říjen. Můžete si ji vytisknout, děti mohou vybarvovat jednotlivé dny, splněné úkoly zaškrtávat, s rodiči, prarodiči, katechety a vedoucími si povídat o jednotlivých tématech.

Na závěr slova papeže Františka: „Kdo následuje Krista, nemůže se nestát misionářem a ví, že Ježíš jde s ním, mluví s ním, dýchá s ním, pracuje s ním.“ 

Tak se nebojme svědčit a žít evangelium!

Přejeme Vám hodně radosti s kalendářem!

 

Přílohy:

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio