FB twitter YouTube

Den modlitby za misionáře mučedníky 24. března

Dne 24. března se již podvacáté druhé koná po celém světě Den modlitby a postu za misionáře mučedníky. V tento den si tradičně připomínáme jména zabitých misionářů spolu s dostupnými informacemi o jejich životech. Agentura Fides opět vydala seznam pastoračních pracovníků, kteří byli zabiti v předchozím v roce. V průběhu roku 2014 bylo po celém světě zavražděno 26 pastoračních pracovníků, z toho 17 kněží, 1 řádový bratr, 6 řeholnic, 1 seminarista a 1 laik. V Americe: 11 kněží (4 v Mexiku, 2 v USA, 1 v Kanadě, 2 ve Venezuele, 1 v Nikaragui, 1 v Peru), 1 seminarista v Mexiku a 1 řádový bratr ve Venezuele. V Africe: 3 řeholnice v Burundi, 2 kněží ve Středoafrické republice, 1 řeholnice v JAR a 1 řeholnice v Tanzanii. V Asii: 1 kněz v Sýrii a 1 řeholnice v Malajsii. V Oceánii: 1 kněz a 1 laik v Papui-Nové Guineji, v Evropě: 1 kněz byl zabit v Itálii.

V tomto kontextu bychom měli připomenout i ty, kteří nepřišli o život násilnou smrtí. Patří mezi ně pracovníci, kteří neopustili západní Afriku v době epidemie viru Ebola. V Libérii a v Siera Leone zemřeli poté, co byli sami infikováni, čtyři řeholní bratři, 1 řádová sestra a tři zaměstnanci v nemocnicích.

„Jděme s nadějí kupředu! Množství misionářů, mučedníků víry a lásky k bližnímu nám ukazuje, že vítězství spočívá v lásce a životě, který je vydán Pánu a bližnímu, počínaje potřebnými.“ (papež František, 22. listopad 2014)

Další křesťané umírající pro víru v Krista

Kromě misionářů, je třeba uvést i další křesťany trpící v mnoha koutech světa, kteří umírají pro víru v Krista. Organizace Portes Ouvertes (Francie) uvedla, že v roce 2014 bylo ve světě zavražděno nejméně 4 344 křesťanů z důvodu náboženského přesvědčení, což je dvakrát více než v roce 2013 (2 123) a čtyřikrát více než v roce 2012 (1 201). V míře pronásledování křesťanů zůstává na prvním místě již po 13 let Severní Korea s komunistickým režimem, následuje Somálsko a Irák s násilnými džihádisty. Nejčastějším původcem pronásledování je islámský extremismus, kvůli kterému křesťané trpí nejvíce v těchto zemích: Irák, Sýrie, Středoafrická republika, Súdán, Pákistán, Nigérie, Egypt a Keňa aj. Pronásledování křesťanů však v posledních letech narůstá také v zemích, kde je křesťanství převažujícím náboženstvím.

Pomozte obnovit vypálený a zničený bohoslovecký seminář v Nigérii

Uvádíme jeden z konkrétních případů pronásledování křesťanů v Nigérii v minulém roce: Dne 26. února 2014 ve večerních hodinách došlo k útoku extrémistické skupiny Boko Haram na Malý seminář Sv. Josefa v městečku Shawa v diecézi Maiduguri (stát Adamawa, federace Nigérie). Studenti a zaměstnanci na základě varování známých těsně před útokem uprchli do buše, kromě jednoho tělesně postiženého zaměstnance. Útočníci nejprve seminář vyrabovali a potom vypálili. Při útoku zahynuli dva členové ochranky z blízké kliniky, byli zabiti před očima postiženého zaměstnance, který sice útok přežil, ale později zemřel na následky šoku. Dále byl unesen jeden člen ochranky semináře, který zůstává nezvěstný. Provoz semináře nebyl dodnes obnoven. Federální vláda k případu mlčí, semináři neposkytla žádné odškodnění ani jinou pomoc. Zprávu o útoku spolu s prosbou o pomoc podal vatikánské Kongregaci pro evangelizaci národů rektor semináře. Tomuto semináři ale i celé řadě dalších míst, kde jsou křesťané pronásledováni, pomáhají Papežská misijní díla. Leták o útoku v Nigérii je v příloze.


Jak pomoci?

Kromě modlitby a postu můžete poslat na tento účel finanční dary. Ti, kdo věnují finanční pomoc, se mohou zaregistrovat jako „dárci misií“. Zájemci mohou obdržet potvrzení pro daňové účely. Pomoc zajišťují Papežská misijní díla, 543 51 Špindlerův Mlýn 33, tel.: 499 433 058, 604 838 882, email: zc.oi1548111629ssim@1548111629dmp1548111629, www.missio.cz, č. účtu: 72540444/2700, variabilní symbol: 30, specifický symbol: členské číslo členů PMD nebo kód z PMD přidělený farnostem. Do poznámky pro příjemce napište: Nigérie.

Dokumenty využitelné k prožití Dne modliteb a postu za misionáře mučedníky

Více informací včetně dokumentů ke stažení: (2 Křížové cesty, statistiky zavražděných křesťanů, leták o pomoci obětem útoku v Nigérie, krátké medailonky obětí, jak prožít den modliteb za misionáře mučedníky,uvod, základní informace), které mohou být inspirací k prožití dne modlitby a postu za misionáře mučedníky, naleznete v příloze této zprávy.

Na toto téma v jiných jazycích

Další zdroje v jiných jazycích naleznete na agentuře Fides nebo Portes ouvertes.

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio