FB twitter YouTube

Den modlitby a postu za misionáře mučedníky

Již od roku 1993 se připomíná po celém světě 24. březen jako Den modlitby a postu za misionáře mučedníky.

Rádi bychom, aby se povědomí o bratřích a sestrách, kteří v naší době podstupují násilnou smrt při hlásání evangelia, rozšířilo co nejvíce, a abychom si hlavně my všichni lépe uvědomili misijní rozměr své vlastní víry. Křtem se každý z nás stává misionářem, stává se „mučedníkem“ v pravém slova smyslu (řecké „martyr“ = svědek; mučedník), tedy živým svědkem Kristovy lásky a spásonosné síly jeho evangelia. Tento den mohou slavit místní církve na úrovni farních společenství, řeholní komunity a jiná společenství zasvěceného života, společenství mládeže, prostě všichni křesťané, kteří cítí spoluzodpovědnost za šíření Božího království, a chtějí se tedy modlit za misionáře, misionářky a křesťanské komunity žijící v prostředí diskriminace a pronásledování.

Možností, jak se 24. března k této památce připojit, je hned několik:
– Obětovat své modlitby a půst na výše uvedený úmysl.
– V rodinách i v různých společenstvích můžeme usilovat o usmíření tam, kde je ho třeba.
– Navštívit nemocné v nemocnicích, seniory, trpící a opuštěné.
– Nemocní a trpící mohou své bolesti obětovat v tento den za misionáře a misionářky zabité vloni pro hlásání evangelia.
– Zaslat peníze ušetřené postem např. Papežským misijním dílům a tím podpořit práci misionářů.
– Zorganizovat a zúčastnit se chvíle společné modlitby za misionáře mučedníky.
– Pomodlit se křížovou cestu sestavenou přímo k této příležitosti (k dispozici v PMD).
– Vytvořit 24 hodinový most modliteb.

K oslavám Dne modlitby a postu za misionáře – mučedníky můžete použít (k dispozici v PMD):
– křížové cesty připravené na toto téma,
– základní informace o Dni modliteb a postu za misionáře.

Informace o misionářích zabitých v jednotlivých letech čtěte zde.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio