FB twitter YouTube

Komentáře Svatého otce k Misijní neděli

Svatý Otec během září v Castel Gandolfo připomenul měsíc misií a Misijní neděli, která letos připadne na 22. října.

„Církev je ze své přirozenosti misijní“, řekl. „Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.“ (Jan 20,21), bylo to, co vzkříšený Ježíš řekl apoštolům ve večeřadle. Misie v církvi jsou pokračováním díla Kristova, když přinášejíce Boží lásku všem, oznamoval ji slovy a svědectvím skutků lásky. V poselství k nadcházejícímu světovému misijnímu dni bych chtěl označit projevy lásky a milosrdenství jako „duši misií“. Svatý Pavel, apoštol národů, píše: „Vždyť nás má ve své moci láska Kristova“ (2 Cor 5,14). Kéž si každý křesťan vezme tato slova za vlastní a v radostné zkušenosti být misionářem Lásky všude, kde ho Prozřetelnost zanese, s pokorou a statečností slouží svým blízkým bez skrytých zájmů a čerpá z modlitby sílu radosti a neutuchající lásky (Deus caritas est, 32-39).

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio