FB twitter YouTube

Podrubriky v rubrice Misijní neděle

Články v rubrice Misijní neděle

Tradiční aktivity PMD na Misijní neděli 2015

Při oslavách Misijní neděle nechyběly tradiční aktivity PMD: Misijní jarmarky®, Misijní koláče® a Misijní štrúdlování®, které přispívají k oživení života našich farností či společenství a jsou významným zdrojem finančních zdrojů na podporu projektů Papežského misijního díla …

Štítky: ,

Oslavy Misijní neděle 2015

S církví na celém světě jsme oslavili Světový den misií, které připravuje Papežské misijní dílo šíření víry. Přinášíme Vám zprávy a fotografie z diecézi Čech a Moravy, jak nám je zaslali zástupci farností, Misijních klubek, …

Štítky:

Poselství papeže k Misijní neděli 2015

Poselství Svatého otce Františka ke Světovému dni misií 2015
Drazí bratři a sestry,
Světový den misií 2015 se bude odehrávat na pozadí Roku zasvěceného života, který poskytuje podnět pro modlitby a úvahy. Jestliže totiž každý pokřtěný je povolán …

Štítky: ,

Dopis prefekta Kongregace pro evangelizaci národů k Misijní neděli

U příležitosti Misijní neděle 2013 zaslal prefekt Kongregace pro evangelizaci národů, kardinál Fernando Filoni, dopis biskupům vysvětlující a zdůrazňující význam Misijní neděle. Jeho poselství je aktuální a má potenciál oslovit nejen biskupy, ale i kněze …

Co je to Misijní neděle?

SVĚTOVÝ DEN MODLITEB ZA MISIE,  MISIJNÍ NEDĚLE
PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO ŠÍŘENÍ VÍRY
 Světový den modliteb za misie, slavený každoročně předposlední neděli v říjnu, je v České republice známý pod názvem Misijní neděle. Tento den je spojený s finanční sbírkou …

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio