FB twitter YouTube

Náměty ke slavení Misijní neděle – přílohy Misijního zpravodaje ke stažení

Papežská misijní díla zahájila sérii vydávání speciálních inspirativních příloh Náměty ke slavení Misijní neděle, které jsou součástí podzimního čísla Misijního zpravodaje. Lze si je lze stáhnout také pod tímto článkem. Náměty slouží k obohacení misijní liturgie při oslavách Světového dne misí – Misijní neděle.

Příloha I. (2016)  komentáře k přinášení obětních darů, přímluvy, misijní růženec s dětmi

obsah:

 • Komentář k přinášení obětních darů – s přímluvami
 • Komentář k obětnímu průvodu – věnovaný růženci
 • Modlitba misijního růžence s dětmi
 • Modlitba dětí PMDD

Příloha II. (2017) Misijní most modlitby

obsah:

 • Misijní most modlitby – základní informace
 • Čím je Misijní most modlitby možné obohatit?
 • Přímluvy zaměřené na misie
 • Inspirace k vlastním přímluvám – aktuální projekty PMD
 • Symbolika barev misijního růžence
 • Výroba vlastního růžence
 • Modlitba k patronce misií sv. Terezii z Lisieux
 • Připravte minireportáž z vaší Misijní neděle

Příloha III. (2018)  růženec s dětmi, komentáře, přímluvy, týdenní příprava na Světový den misií

obsah:

 • Modlitba misijního růžence s dětmi
 • Přímluvy
 • Komentář k přinášení obětních darů
 • Týdenní příprava na Světový den misií

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio