FB twitter YouTube

Materiály k misijní neděli

Národní kancelář PMD vydává i specifické materiály pro misijní neděli. Jejich přehled naleznete zde.

DVD Misijní neděle 2011

U příležitosti Misijní neděle v roce 2010 a 2011 jsme vydali multimediální DVD, které má napomoci k dobré přípravě a prožití říjnové Misijní neděle. Z DVD je ovšem možné čerpat i v průběhu roku, nejen před misijní nedělí, neboť obsahuje velké množství rozličných misiních materiálů. Můžete ho tak využít ve farnostech, komunitách, ve školách, společenstvích i v rodinách. Z nabídky se můžete inspirovat k osobní modlitbě, k obohacení mše sv., při setkávání ve společenstvích a v práci ve farnostech.

DVD obsahují krátké videoklipy, audionahrávky, fotografie z misijních zemí i množství misijních materiálů

DVD si můžete objednat v našem eKatalogu.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio