FB twitter YouTube

Dopis prefekta Kongregace pro evangelizaci národů k Misijní neděli

Fernando-FiloniU příležitosti Misijní neděle 2013 zaslal prefekt Kongregace pro evangelizaci národů, kardinál Fernando Filoni, dopis biskupům vysvětlující a zdůrazňující význam Misijní neděle. Jeho poselství je aktuální a má potenciál oslovit nejen biskupy, ale i kněze ve farnostech, neboť se zde každoročně Misijní neděle koná. Z obsahu citujeme:

Mnohokrát a s radostí konstatujeme, že Boží slovo se rychle šíří a evangelium zapouští kořeny v mnoha částech světa. Děje se tak díky velkorysosti a často heroickému svědectví mnoha bratří a sester ve víře. Zároveň však musíme vzít na vědomí, že misijní horlivost, která se dříve rozvíjela zvláště v církvích staré křesťanské tradice, se oslabuje, protože ony se musí zabývat samy sebou a řešit vážné problémy, které je trápí. Konkrétním příznakem tohoto oslabování je pokles duchovních a materiálních příspěvků pro misie, přičemž potřeby církví, jež se otevírají pro evangelizaci, vzrůstají. (…)

Tento den se má slavit ve všech katolických společenstvích a má se přitom pamatovat na to, aby se všechny sbírky daly k dispozici Svatému otci, který je použije ve prospěch všech misijních církví, čili pro nové fundace a pro další rozvoj. Tato sbírka se tedy oddělí od sbírky pro jiné cíle, byť ušlechtilé, jakož i od prostředků pro různé druhy spolupráce mezi místními církvemi. V důsledku toho není dobré, aby se během Světového misijního dne konaly jiné sbírky nebo se v tento den pořádaly oslavy jiného druhu a pro jiný cíl. Rovněž není vhodné, aby se sbíraly prostředky pro misie, s nimiž diecéze udržují zvláštní bratrské vztahy, nebo pro misijní instituty či jednotlivé misionáře.

Celý text dopisu naleznete v příloze.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio