FB twitter YouTube

Dopis národního ředitele PMD 2006

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 22. října 2006

Drazí přátelé,
anglický novinář udělal jednou poučný test. Koupil bochník chleba a na nejrušnějších křižovatkách ho nabízel kolemjdoucím za hodinu práce. A tady jsou výsledky: v německém Hamburku se mu vysmáli, v New Yorku ho zatkla policie, v Nigérii se mu nabídlo hodně lidí ochotných pracovat tři hodiny a v indickém Dillí se mu přihlásily stovky lidí, kteří byli ochotní pracovat za chleba celý den. Podle zpráv organizace Unicef trpí podvýživou 42 milionů dětí ve věku do 5 let. Jedno dítě z každých šesti umírá kvůli chudobě před svými 5. narozeninami. Dále víme, že pro nedostatek jídla a pitné vody umírá denně 30 000 dětí. Nemoci, kterými trpí, by se mnohdy daly snadno vyléčit.

Tyto údaje podtrhují důležitost aktivní misijní spolupráce, ke které nás vybízí Svatý otec Benedikt XVI.: „Světový den misií je vhodná příležitost, abychom lépe pochopili, že svědectví lásky, duše misií, se týká každého. Vždyť sloužit evangeliu nesmí být nikdy chápáno jako osamělý skutek, ale jako povinnost, na které se podílí každé společenství. Být misionáři znamená sklonit se jako dobrý Samaritán k potřebám všech, zvláště těch nejchudších a nejpotřebnějších, protože ten, kdo miluje Kristovým srdcem, nehledá vlastní prospěch, ale jen a jen Otcovu slávu a dobro bližního. V tom spočívá tajemství apoštolské plodnosti v misijní činnosti, která překračuje hranice, vstupuje do kultur, mění život národů a šíří se až na konec světa.” Svatý otec tedy spoléhá na každého z nás, že ze svých pokladů lásky budeme s láskou rozdávat potřebným, a to nejen v dalekých misijních krajích, ale i všude kolem nás. Ježíš Kristus nadto slibuje tomu, kdo pro něho a pro evangelium cokoliv opustí, že dostane stokrát víc již nyní a navíc věčný život. (Mk 10,22-30)

I během letošní již 80. Misijní neděle máme možnost proměnit své bohatství v nebeský poklad a to tím, že budeme myslet na chudé. Naše modlitby, obětované utrpení, finanční dary, skutky lásky i nabídnutá ruka k pomoci jsou velice potřebné a opravdu proměňují svět! Vložme toto všechno do Ježíšových rukou a podpořme i letos z lásky k němu pomoc potřebným. Přispějme k tomu, aby se životodárné poselství evangelia dostalo ke všem lidem světa. Sám Svatý otec, který Papežská misijní díla vede, k tomu vybízí a spoléhá na nás. On nazývá naši práci pokračováním Ježíšovy misie lásky. Jeho jménem a jménem všech chudých Vám chci vyjádřit upřímný dík za veškerou Vaši lásku, kterou skrze Papežská misijní díla misiím věnujete. Každým rokem Vaše pomoc roste. Z loňské Misijní neděle přišlo 15 milionů Kč. Navíc jste v rámci projektů Díla dětí pomohli téměř 4 miliony Kč zajistit chudým dětem kvalitní vzdělání, léky, výživu, náboženskou výchovu, domov a bezpečí. Na bohoslovce v misiích jste věnovali 700 000 Kč.

Mám velikou radost, že na mnoha místech naší vlasti pracujete s dětmi v Misijním klubku, připravujete Misijní koláč, Jeden dárek navíc, Pohledy pro misie, Misijní jarmarky, modlíte se v Misijní růži desátek za misie nebo týdně šetříte na chléb pro misie. Vaše pomoc věnovaná z lásky k Ježíšovi působí jako životodárný chléb, jenž skrze ruce lidí pracujících na misiích sytí potřebné.

Svěřme naše misijní úsilí do mocné přímluvy Panny Marie a nebojme se pro šíření Božího království nabídnout i své nejvzácnější poklady.

P. Jiří Šlégr
národní ředitel PMD

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio