FB twitter YouTube

Dopis národního ředitele PMD 2004

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 24. října 2004

Milí přátelé,
před časem přišel do naší kanceláře malý Tomáš a přinesl plnou hrst drobných mincí s tím, že to chce darovat chudým dětem. Když nám peníze dával, zeptal se: „A jak je to hodně?“ Odpověděli jsme mu, že je to obrovský dar, protože nám dal s radostí všechno, co měl našetřené. Právě děti si vybral Pán Ježíš, když chtěl ukázat, komu patří Boží království.

Ve všech farnostech světa se opět slaví Misijní neděle a Svatý otec Jan Pavel II. nám říká: „Jsme shromážděni kolem oltáře, abychom spolu s celou církví lépe chápali svůj původ a misijní úkol. Eucharistie a misie jsou neoddělitelné. Když se sytíme Ježíšem Kristem, přicházíme na to, že misijní poslání znamená „stát se milou obětí, posvěcenou od Ducha Svatého“ (Řím 15,16) a vydávat svědectví o jeho lásce až na konec světa.“

V knížečce křížové cesty s názvem „Malé kroky lásky a bolesti“, vydané generálním sekretariátem Díla dětí, stojí: „Ježíši, když Ti představili kříž, objal jsi ho, protože láska a soucit ti pomáhaly nést tuto tíhu. Láska a soucit s dětmi, které musí denně nosit na svých ramenech těžké náklady cihel, za spalujících veder sbírat cukrovou třtinu nebo tlačit těžké vozy s uhlím v dolech, s 250 miliony pracujících dětí vyčerpaných únavou a velice špatně placených. V celém světě je více než 600 tisíc dětských vojáků. Odhaduje se, že kvůli nedostatku jídla, pitné vody, léků a hygienické péče umírá každou hodinu 1270 dětí a každý měsíc desítky tisíc matek po porodu.“

Právě při Misijní neděli máme skvělou možnost věnovat svoji lásku, modlitby, utrpení a finanční prostředky na pomoc nejpotřebnějším, a tak skrze Papežské misijní dílo šíření víry přispět do více než tisíce diecézí a církevních okrsků misijního světa. Přes 2 miliony kněží, řeholnic, řeholníků a katechetů, kteří nasazují své životy pro dobro chudých, spoléhá i na nás. Nesčetné množství obdarovaných prokazuje svoji vděčnost upřímnou modlitbou za všechny dárce. Jménem chudých světa vám chci opravdu poděkovat za vaše otevřená srdce, za 12,5 milionu Kč věnovaných v naší vlasti při loňské Misijní neděli a za dalších téměř 2,5 milionu Kč darovaných během roku, které jsme rozdělili mezi 123 tisíc dětí v bídě, a za 333 tisíc Kč, kterými jsme pomohli 13 bohoslovcům v misiích.

Vložme naše misijní úsilí do mocné ochrany Matky Boží a podejme pomocnou ruku obrovskému zástupu potřebných. Maria, služebnice Páně, nás učí, že v Božích rukou se naše ruce stávají bohatšími. To působí jeho nikdy nekončící láska. Bůh chce, abychom všichni byli šťastni. Největší radostí je dělit se s statními o svůj chléb a svoji víru.

P. Jiří Šlégr
národní ředitel PMD

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio