FB twitter YouTube

Dopis národního ředitele PMD 2003

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 19. října 2003

Drazí přátelé,
na úvod chci nechat promluvit tu, která celý svůj život zasvětila misiím a jejíž beatifikaci slavíme o letošní Misijní neděli, Matku Terezu: „Stalo se, že jsme neměly v našem dětském útulku cukr pro děti. Jeden čtyřletý chlapec zaslechl, že „Matka Tereza nemá cukr pro děti“. Šel domů a řekl rodičům: „Nebudu jíst 3 dny cukr, protože chci dát svůj cukr Matce Tereze.“ Po třech dnech ho k nám rodiče přivedli. Byl tak malý, že sotva uměl vyslovit moje jméno, a přece mě naučil, co to znamená milovat velikou láskou.“

Jak tedy i Matka Tereza zažila, smyslem misijní činnosti vůbec je předávání té obrovské Boží lásky, která živí naši víru a dodává životu pravý smysl a radost. Víra, která se nepředává dál, umírá! Svatý otec Jan Pavel II., jehož 25. výročí pontifikátu si při této příležitosti také připomínáme, říká, že každý věřící je povolán ke svatosti a k misiím. Toto pochopila i svatá Terezie z Lisieux. Ona začala již ve svých 7 letech aktivně pomáhat misionářům v rámci Misijního díla dětí, které slaví letos 160 let od svého založení.

Právě dnes bych chtěl ze srdce poděkovat vám všem, kteří se o svoji lásku dělíte s ostatními. Vaše modlitby, obětované utrpení a štědré finanční dary jsou velice potřebným stavebním materiálem. Mám radost, že při loňské Misijní neděli jsme v naší vlasti vybrali necelých 14,5 milionů Kč a pomohli tak mnoha potřebným. Kromě toho se řada z vás rozhodla podporovat bohoslovce v misijních oblastech a přispívat na děti v bídě. Během loňského roku se tak navíc sešly ještě téměř 2 miliony Kč. Rok růžence též využilo mnoho jednotlivců i celých společenství a přihlásili se do denní modlitby 1 desátku za misie – Misijní růže.

Nemusím dlouze vysvětlovat, že situace v mnoha misijních oblastech je velice náročná. Každý den totiž umírá na světě 19 tisíc lidí na AIDS, tuberkulózu, malárii a spavou nemoc. Ročně pak v zemích třetího světa zemře na nakažlivé nemoci 14 milionů chudých. Léčení by jim mohlo zachránit život.
Na závěr si vás i letos opět dovoluji požádat o velkorysost. Prožijme Misijní neděli v modlitbě spolu se všemi věřícími světa. Přispějme k šíření radosti evangelia, k záchraně aspoň některých z bídy. Dokažme, že naše víra je živá. Inspirací k tomu nám mohou být i slova P. Josefa Zemana, dlouholetého misionáře v Číně: „Nedávejme po troškách, ale cele své srdce.“

P. Jiří Šlégr
národní ředitel PMD

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio