FB twitter YouTube

Dopis národního ředitele PMD 2002

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl
k Misijní neděli 20. října 2002

Milí přátelé,

v tuto dobu se celý svět spojuje v misijní modlitbě a dává do společného i dary tak potřebné na pomoc lidem v bídě. Misijní neděli, na kterou se letos připravujeme, slaví všichni křesťané světa již 77. rok. Jen o jeden rok méně je patronkou misií sv.Terezie Lisieux, která píše: „Pochopila jsem, že církev má srdce, a to srdce, že plane láskou. Pochopila jsem, že jedině láska uvádí její údy v činnost, a kdyby tato láska uhasla, apoštolové by přestali hlásat evangelium, mučedníci by se zdráhali prolít svou krev.“ Do samého srdce církve, kde sv. Terezie nalezla své povolání – být láskou, zve i nás.

Misie bez lásky, bez Boha by ztratily smysl. Kdybychom zrušili Misijní neděli, nemohly  by  existovat  misijní diecéze, biskupové by
neměli katechety, bohoslovce, kněze a nebylo by z čeho stavět nebo opravovat kostely, kaple, školy a nemocnice. Chudým by neměl kdo přinést ten největší poklad – Ježíše Krista.

Nejsou to jenom bohaté státy, které pomáhají, ale i lidé z chudých misijních  oblastí myslí při Misijní neděli svou modlitbou, často
i „vdoviným haléřem“ na potřebné světa. Mnohdy je to z jejich strany hrst rýže, která znamená dar několikadenního odříkání.

Nikdo z nás jistě nechce zůstat lhostejným k tomu, že každý 7. člověk na světě trpí hladem a podvýživou. Jenom v jihoafrickém rálovství Lesotho je celá pětina obyvatel bezprostředně ohrožena smrtí hladem a 62 tisíc dětí mladších pěti let tam v současné době  umírá.  Přes  17  milionů  dětí  v  Latinské  Americe  je  nuceno  k  těžké  práci. Nejvíce v Brazílii. Podobné problémy narůstají
na Jamajce. V těchto oblastech musí těžce pracovat 20 až 67 % dětí mezi 10. a 14. rokem věku. Tragická situace je též v subsaharských oblastech Afriky, kde přes 20 % dospělé populace trpí onemocněním AIDS. V Zimbabwe je tímto virem nakažen každý 3. obyvatel. Podle odhadů může na chorobu AIDS během příštích 20 let umřít až 70 milionů lidí.

Právě do těchto oblastí bídy je nasměrována naše pomoc. Křesťané celého světa poskytli vloni na Misijní neděli téměř 125 milionů amerických dolarů na pokrytí 6000 grantů, a tím na formaci katechetů    i řeholníků, stavbu a opravu kostelů, škol a nemocnic. Kromě misijního díla Šíření víry, do kterého patří Misijní neděle, existuje misijní dílo sv. Petra apoštola, kde křesťané světa pomohli 28 miliony dolarů téměř 73 tisícům bohoslovců v misijních seminářích, z nichž je bezmála 2 tisíce novokněží. 15 milionů dolarů našetřilo Papežské misijní dílo dětí a pomohlo více než 2,5 milionu dětem žijícím v chudobě, mezi nimiž je téměř 111 tisíc sirotků. K záchraně každého z nich stačí pouhých 200,-Kč na rok.

Česká republika přispěla v roce 2001 darem 13 milionů Kč z Misijní neděle a přes 100 tisíc Kč na studium 4 bohoslovců v misiích. Mám  velikou  radost,  že  modlitbou,  obětí,  službou  a  tvořivostí,  což  tvoří  náplň  programu  MOST,  obohatily  naše  děti  život
ve farnostech. Nastřádaly např. malováním Pohledů pro misie, Jedním dárkem navíc a Misijním koláčem přibližně 1,5 milionu Kč a zachránily z bídy téměř 12 tisíc dětí z Guyany, Mexika, Angoly, Jamajky a Indie. Žádostí o pomoc z oblastí bídy však stále přibývá a nemáme dostatek prostředků na jejich pokrytí.

Na tento školní rok jsme připravili program pro misijní výchovu dětí MOST III, jehož barevnou přílohou je Indii věnované zářijové číslo časopisu DUHA. Misijní kalendář 2003 pak seznamuje s pomocí mexickým dětem. Do modlitby živého růžence „Misijní růže“ se u nás zapojuje stále více jednotlivců i farností. Velikou pomocí jsou nedávno jmenovaní diecézní ředitelé PMD a spolupracovníci z Misijního klubu a klubka. Nabízíme i Misijní školu animátorů MIŠKA.

Na závěr chci poděkovat vám všem, kteří své modlitby, oběti i finanční dary nabízíte Bohu do rukou, aby skrze ně setřel slzy z každé tváře a uváděl nás do tajemství své lásky. Jak mnoho kdo dal, se podle sv. Ambrože nepočítá podle toho, kolik vydal, ale podle toho, kolik mu zbylo. Když pomáháme chudým, jistě nikdy nezchudneme, protože jak píše sv. Pavel Filipanům (4,19): „Můj Bůh je přebohatý, skvěle vám to odplatí skrze Krista Ježíše ve všem, cokoli budete potřebovat.“

P. Jiří Šlégr
národní ředitel PMD

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio