FB twitter YouTube

Dopis národního ředitele PMD 1995

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl
k Misijní neděli 22. října 1995

Milí farníci, bratři a sestry v Kristu!
Je spousta velkých a významných svátků, které my křesťané slavíme společně na celém světě, ať už je to u nás doma, nebo v černé Africe nebo třeba u Eskymáků.

Ale MISIJNÍ NEDĚLE je něco jiného, má něco zvláštního. Nejenom, že se do Misijní neděle zapojíme zvláštním způsobem, a to
hlavně s láskou jeden pro druhého, ale sblíží nás všechny křesťany, abychom šířili Jeho Evangelium do všech koutů světa. A to je snad to nejkrásnější!

Na tuto Misijní neděli vám všem přeji a nabízím, co Pán Ježíš řekl: „Nechť září vaše světlo!“ (Mat 5, 16). A to bude heslo Misijní neděle tento rok.

Drazí věřící, to jsou slova, která mají v sobě úžasnou sílu. Bez světla všechno zanikne, bez světla víry, světla příkladu, světla zapálení do misijní práce, Evangelium neožije! Naše církev ví, jak říká náš Svatý Otec, že světlo je zde proto, abychom se stali misionáři, to znamená, máme zářit vírou, být prostě zapáleni do Ježíšovy práce. Misionář musí dát vše pro tuto věc, své schopnosti, energii, prostředky, ba i život. A to vše pod vedením Ducha svatého. Se Svatým Duchem dokážeme všechno, ale musíme se mu otevřít, aby v nás mohl pracovat a ne, aby nás vedl pouze za ruku. Svatý Otec si přeje, abychom jsme se tentokrát, tak jako nikdy před tím, všichni zapojili do jeho Papežského misijního díla, které pomáhá nejenom duchovně, ale i hmotně na cestách misionářů, kde bude zářit jejich světlo!

A teď se obracím k dospělým, k mládeži a i k dětem. Vy všichni byste měli mít podíl na Misijní neděli. Měli bychom si vzít k srdci slova našeho Pána Ježíše: „Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti!“ Jak vidím, Ježíš je štědrý! I my musíme být štědří: dát sebe a to cele, třeba i život! V Papežské Encyklice „Redemptoris missio“ nebo v knize pod názvem „Papež odpovídá“, Svatý Otec píše: „I dnes žijí v mnoha zemích lidé, kteří musí poprvé uslyšet poselství evangelia o životě a spáse v Ježíši Kristu. Jiní mají velmi omezené a chudé vědomosti o náboženství, o kterém tvrdí, že k němu patří. Je to obzvlášť zřejmé, vidíme-li, jak málo se vliv morálních hodnot evangelia uplatňuje v životě lidí – ať už individuálním, rodinném nebo veřejném. Zde vyvstává skutečná potřeba nové evangelizace a ta vyžaduje aktivní a zodpovědnou spolupráci všech členů církve, zvláště laici musí poselství evangelia uvádět v život při všech světských aktivitách.“ Skutečná evangelizace v dnešní době má velké nepřátele a to i v chudých zemích! Evangelizace je zastíněna industriálním rozvojem a hlavně konzumní politikou. Duchovní stránku postrádají. Nemají duši, nemají milující srdce, myslí, že mít plné břicho je všechno. Duchovní náplň chybí, je dána stranou, snad si to přiznáváme i v naší zemi.

To všechno brání poznat něc o krásnějšího a to se vztahuje dnes i na chudé země. Musíme se dívat na celého člověka. Hlavní úkol misijní církve je někde jinde. Ten chudý má také hlad po Bohu a nejenom po chlebě a svobodě! Misionářská činnost musí hlavně a předně svědčit a hlásat spásu v Kristu a založit misie, farnosti, které se stanou zprostředkovately osvobození v každém směru života.

A k tomu všemu misie potřebují peníze. Proto je Misijní neděle, abychom mohli naší korunkou pomoci to vše uskutečnit. Potřebujeme ve světě připravit misionáře laiky. Je to na vás, milí věřící, obzvláště v dnešní době!

Dospělí, mládeži a děti, zapojte se svojí činností, odepřením různých hmotných věcí a přispějte tím na evangelizaci! A jak Panna Maria, Královna misií, doprovázela Svého Syna a jeho druhy na misijních cestách, svěřme se i my pod její ochranu, do její mateřské lásky, aby tak naše láska zářila, nechť vás ona všechny obohatí darem štědrosti a zájmem o ty, kteří vás potřebují.

„Nechť září vaše světlo“,
váš oddaný v Kristu a Panně Marii,
P.  Zdeněk Čížkovský, OMI
národní ředitel PMD

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio