FB twitter YouTube

Další ohlasy na Misijní neděli 2014

Z různých koutů České republiky přicházejí další ohlasy na právě proběhlou Misijní neděli, což je krásné. Můžeme se tak o všechno to krásné podělit a nechat se případně inspirovat.

Dolní Dobrouč

Misijní koláč ®  v Dobrouči, který byl připraven po mši svaté, vynesl na misie skvělých 12.070,- Kč. Díky!

IMG_8131 IMG_8148 IMG_8153 IMG_8175 IMG_8223 IMG_8225 IMG_8229 IMG_8265

Plzeň Plasy

Po mši svaté následovalo již tradiční plaské Misijní štrúdlování® , fotogalerii naleznete zde.

Vyškov

Fotografie z oslav Misijní neděle ve farním kostele ve Vyškově.

Vyškov

Javornice

Misijní neděle se slavila také v kostele sv. Jiří v Javornici, kde se uskutečnil komentovaný průvod dětí s dary a zpívaly se misijní písně.

20141018_162455 20141018_162522 Javornice

České Budějovice

Srdečně zdravíme a posíláme fotky z Misijní neděle z kostela Božského Srdce Páně v Českých Budějovicích.
S.M.Serafína

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nivnice

Ni 1 Ni 2 Ni 3 Ni 4 Ni 5

Letohrad-Kunčice

V kostele sv. Kateřiny v Letohradě-Kunčicích se v předvečer Misijní neděle v sobotu 18. října sešly děti s maminkami a Misijním klubkem k „Misijnímu mostu modlitby“. Připojily se tak k věřícím na celém světě, aby se  modlily za sebe navzájem, za misie, za zvěstování Evangelia a dar víry. Misijní růženec ozdobily svícemi a písněmi doprovodily modlitební setkání.

MMM 1 MMM 2 MMM 5 MMM 8 MMM 9

Heřmanův Městec

Nedělní bohoslužba byla celá zaměřena k misiím (mešní formulář, biblické texty, píseň atd.). Místo tradiční homilie jsem měl připravenou katechezi částečné zaměřenou na děti a mládež, ale myslím, že všichni si z ní snad měli co odnést. Téma bylo orientováno na Keňu – v kostele velká nástěnná mapa Afriky, obětní stůl vyzdobený misijními barvami. Tematicky jsem se věnoval tomu, čím naopak děti v Keni (a dalších zemích mohou obohatit nás – RADOST, VDĚČNOST, SKROMNOST, PÍLE) a na závěr jsme pracovali s myšlenkou, že jsem Boží spolupracovníci. Hospodin pomáhá a zachraňuje druhé právě naším prostřednictvím. Jako děti jsme měli radost, když nás táta pověřil nějakým úkolem, pomocí… a co teprve Bůh, když nás k tomuto zve a my se stáváme jeho spolupracovníky! Následovali přímluvy za misie propojené s obětním průvodem a přinášením různých symbolů ke každé přímluvě. Na závěr – informace k Misijní neděli a po mši sv. v kostele Misijní cukrárna a misijní stolek (kalendáře, zápalky, růžence atd.). Výtěžek z cukrárny (lidé si odnášeli k nedělní kávě) činí dnes 3.512 Kč a ve sbírce na misie necelé 4.000 Kč. Na mši sv. bylo cca 90 lidí včetně dětí. Měli jsme radost, že se vše vydařilo a snad i touto cestou pomůžeme do Keni.

Za Řk. farnost Heřmanův Městec, Marek Výborný

IMAG2311 IMAG2312 IMAG2314 IMAG2315

Letohrad Orlice

Misijní klubko 168 připravilo komentovaný obětní průvod, misijní písně a hymnu Papežského misijního díla dětí.

Or 2 Or 4 Or 5 Or 6 Or 7 Or 8 Or 9 Or 13 or 15 Or 16 Or 17 Or 18 Or 20 or 22 or 23

Slatina nad Zdobnicí

Pro Světový den modliteb za misie připravilo Misijní klubko ve farnosti Slatina nad Zdobnicí v královéhradecké diecézi komentovaný obětní průvod. Po mši svaté v kostele Proměnění Páně misionáři nabídli Misijní kalendáře 2015 Keňa a rozdávali misijní zápalky s nápisem „Zapalme svá srdce pro misie“.

P1170756 P1170757 P1170758 P1170768-1 P1170775

Proseč u Skutče

V neděli 19. října 2014 do prosečského kostela sv. Mikuláše zavítal kancléř královéhradecké diecézní kurie Mons. Pavel Boukal, který zde zastupoval našeho P. Zdeňka Macha. Součástí mše svaté byl slavnostní slib tří nových členů našeho Misijního klubka. Při této příležitosti jsme k nám do Proseče pozvali paní Bronislavu Halbrštátovou – ředitelku Papežských misijních děl pro královéhradeckou diecézi, která ochotně přijela spolu se svým manželem Leošem Halbrštátem – trvalým jáhnem a vojenským kaplanem. Slavnostní průběh mše svaté obohatil nejen komentovaný obětní průvod, kdy děti – převlečené do kostýmů reprezentujících jednotlivé kontinenty – přinášely nejrůznější dary, ale též zpěv misijní hymny, kde si sólo zazpívali dva naši malí misionáři. Po mši svaté děti z Misijního klubka společně se svými rodiči přichystali opravdu bohatý Misijní jarmark®, kde za dobrovolný finanční příspěvek nabízeli nejen své výrobky, které pilně vyráběli již od léta, ale i výborné koláčky a nové misijní kalendáře. Výtěžek Misijního jarmarku® je skvělých 12 615 Kč. Všem dárcům srdečně děkujeme. Velký dík patří prosečským farnicím, které napekly voňavé koláčky i všem ostatním, kteří přispěli ke společnému dílu. V neposlední řadě patří naše poděkování Charitě Nové Hrady, která Misijní jarmark® podpořila nejen finančním příspěvkem, ale i hezkými výrobky klientů chráněné dílny Perchar s.r.o.

Za Misijní klubko 202, Jana Renzová

PR 6 PR 8 PR 9 PR 10 PR 12 PR 14 PR 16 PR 18 PR 19 PR 20 PR 22 PR 23 PR 28 PR 29 PR 30

Vamberk

Ve vambereckém kostele jsme slavili letos Misijní neděli s celou farností. Už v sobotu jsme se na ni připravovali každý sám doma a to účastí na Misijním mostu modliteb. K tomu účelu si zájemci již týden dopředu mohli v kostele vzít posvěcenou svíčku a text modlitby. V neděli jsme se sešli na mši svaté s dětmi z Misijního klubka o něco dříve, abychom vyzdobili kostel a připravili Misijní jarmark®. Obětní průvod při mši svaté nesli děti v přestrojení za obyvatele jednotlivých kontinentů a s dary typickými pro tamní země. I hudba byla přizpůsobena Misijní neděli a na závěr mše svaté zazněla celým kostelem hymna PMDD „Pošli mě půjdu já….“  Celou slavnost zakončil venku Misijní jarmark®. Lidé byli i tentokrát štědří a velkorysí a ani nepospíchali domů, ale povídali si před kostelem ještě dlouhou dobu. Mám radost, že tato neděle byla opět důkazem schopnosti spolupráce a solidarity.

Za vamberecké misionáře Iva Bergerová.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tišnov

Měli jsme krásnou Misijní neděli a posíláme výtěžek 14 900 Kč z Misijního jarmarku® a 1 115 Kč Misijního bonbónku. V klubku máme 10 aktivních dětí, ale zapojují se už i mnozí dospělí a z toho mám opravdu radost!

Vlasta Řídká

Vlčnov

Fotogalerii z Misijní neděle ve Vlčkově naleznete zde.

Klokoty

DSCN4687 DSCN4690 DSCN4692 DSCN4693 DSCN4694 DSCN4704 DSCN4705 DSCN4706 DSCN4707 DSCN4708

Sudoměřice

Sudoměřické klubko se zúčastnilo v sobotu Misijního mostu modlitby za misie a dar víry v celém světě. Na Misijní něděli jsme připravili obětní dary se symboly misií, života misionářů, obětavosti našich dětí a bohoslovecká povolání v misiích. Následně po mši svaté se mohli farníci zaposlechnout do Zambijských chval. Před kostelem potom proběhl jarmark výrobků od dětí, maminek a našich šikovných babiček. Výtěžek bude zaslán na podporu potřebných projektů PMD.

Za Misijní klubko č. 214, Kateřina Janečková

10291092_1655815527978308_910191168313963824_n[1] 10521728_1655815831311611_659113836364861533_n[1] 10696172_1655818714644656_6496851418581325183_n[1] 10710604_1655816384644889_1854107279282851664_n[1] 10734148_786530054742688_3517592175670244393_n[1]

Frýdek Místek

Misijní neděle, na kterou se děti z Misijního klubka spolu se svými maminkami připravovaly a s ní spojený Misijní jarmark®, vynesl částku 48 000Kč. Je to nejvyšší částka za posledních sedm let a byla opravdu požehnaná. I když finance jsou důležité, přesto je pro nás ještě důležitější pocit, že jsme mohli pomoci dětem, které naši pomoc potřebují. Děkujeme vám za vše, co děláte a prosíme o vaše modlitby, ať naše práce přináší požehnání.

Za Misijní klubko Frýdek, Ludmila Pavlíková

Luž

Na Chlumečku v kostele P. Marie Pomocnice v Luži se sešlo téměr dvacet lidí k modlitbám za misie. Nejprve byly požehnány a zapáleny misijní svíce, které symbolizovaly pět kontinentů. Modlitba Misijního růžence byla doprovázena zpěvy z Taizé a vše by umocněno krásnou atmosférou poutního kostela. Na závěr se O. Josef pomodlil za nová povolání v misijních zemích a udělil všem požehnání. Oslavu Misijní neděle jsme začali mší sv. v kostele P. Marie Pomocnice na Chlumku. V obětním průvodu děti nesly misijní balónky. Šikovné ženy a maminky z farnosti napekly mnoho dobrot, které byly nabízeny za dobrovolný příspěvek a věřící si také mohli vybrat nějaký misijní předmět a podpořit Papežská misijní díla.

Chl 2 Chl 3 Chl 4 CHl 6 CHl 7

Plzeň

Během Misijní neděle v plzeňské farnosti na Severním Předměstí – Pavilonek bylo pořízeno několik fotek z přijímání dětí do Misijního klubka.

PLZ 1 PLZ 2 PLZ 3 PLZ 5 PLZ 6

Vsetín

Motto: “Rozděl se o svůj chléb a svoji víru“. Díky Bohu a vám všem, že tato výzva nezůstala bez odezvy. Každý dle svých možností otevřel dlaň, aby se rozdělil s potřebnými. Také naše víra nezůstala skrytá. S ochotou a radostí se zapojily děti i celé rodiny k vyrábění dárkových předmětů pro Misijní jarmark® a jiní jejich snahu zakoupením výrobků ocenili. Misijním průvodem jsme se přiblížili lidem všech světadílů, v misijním růženci a adoraci jsme vyprošovali celému světu Boží pomoc a požehnání. Beseda s otcem Stanislavem v odpolední kavárničce nejen podpořila výrobky za spravedlivou cenu, ale především projevovala spojení s Kristem a radost ze společenství věřících. Tak jsme společným úsilím vytvořili jednu rodinu Božích dětí a ukázali, že nám okolní svět není lhostejný. Bůh žehnej všem, kdo se připojili, aby se rozdělili o chléb i víru!

Za farnost Vsetín, Centrum pro rodinu Spolu

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Horoměřice u Nebušic

V nebušické farnosti (kam spadá Misijní klubko Horoměřice) jsme oslavy Misijní neděle připravovali poprvé. Zapojilo se několik rodin, z čehož máme velkou radost. Na začátku mše přinášeli k vyzdobenému oltáři svíčky nejen děti, ale i indiánka, mexičanka, japonka, haiťanka a malý černoušek. V obětním průvodu nesly děti i srdíčka, na která psaly nebo kreslily to, co by Pánu Ježíši udělalo radost. Také jsme zpívali Hymnu PMDD, děti vybíraly peníze, četly přímluvy a na konci mše rozdávaly misijní sirky a něco dobrého na zub. Po mši si lidé mohli prohlédnout misijní materiály i kalendáře u stolku venku. Farní sbírka se zdvojnásobila (cca 4 000 Kč) a další příspěvky tvořily 2 000 Kč. Celkem tedy na PMD posíláme 6 000 Kč. I pro nás je to povzbuzení, ještě s větší radostí se budeme s ostatními dělit o „svůj chléb a svou víru“. Bohu díky! Fotogalerii lze zhlédnout na stránkách klubka č.215.

Za Misijní klubkoč.215 Horoměřice, Jana Poustková

7 10-1 19 26 IMG_1601[1]

Nymburk

Misijní víkend pro malé i velké misionáře. Pekli jsme Misijní koláče®, vyráběli létající draky a postavičky ze šišek, hráli jsme si, modlili se a dostávali další atribut. Proč ? V neděli při společné oslavě Misijní neděle se nám podařilo proměnit naše úsilí v 7 674 Kč (při nákladech 1 140 Kč), které poputují na projekty Papežských misijních děl. Velkou mírou na této krásné proměně se podílelo i hraní suché větve. Pán Bůh všem zaplať. Aleluja! Fotogalerii z akcí Misijního klubka najdete zde.

Za Misijní klubko č. 156, Jiří Podruh

Opava

O Misijní neděli jsme měli v naší farnosti Misijní koláč®. Proběhl dobře a myslím, že i s úspěchem a požehnáním. Děkujeme za vaše modlitby na náš úmysl a akci. Poslali jsme 8 513 korun českých. Koláče pekly převážně maminky a ženy z farnosti. Také velké množství napekly ženy z Azylového domu pro matky v tísni, který u nás vede Armáda spásy. Takže účast byla ekumenická.

Martina Žáková

Lukavec

na Misijní neděli jsme v naší farnosti Lukavec uspořádali poprvé Misijní štrúdlování®. Po mši sv., která byla zpestřena výzdobou a hymnou PMDD, jsme před kostelem prodávali balíčky různých štrúdlů. Ty napekly ochotné maminky a babičky. Děti z klubka nám tentokrát pomáhaly „jen“ s prodejem a s hymnou. Všem se nám to moc líbilo, vše bylo výborné a ještě ke sbírce, která byla v kostele, jsme vybrali 3 270 Kč.

Misijní klubko č. 177

štrúdlování štrúdlování1 štrúdlování3 štrúdlování4 štrúdlování6

Kunvald

Po ukončení mše si každý návštěvník kostela mohl odnést posvícenskou husu, tedy spíše husičku. Husí hejno bylo připravené na ošatkách a čekalo na své majitele. Děti z Misijního klubka totiž napekly koláče ve tvaru hus, nad nimiž by zaplesal každý vegetarián. Byly totiž s tvarohem, mákem a s povidly.

Marta Gregušová

 

Další odkazy fotogalerií naleznete na:

http://scholahb.rajce.idnes.cz/Misijni_nedele_2014

https://www.facebook.com/PENCcatfar?fref=ts)

Podělte se s ostatními o zážitky a fotodokumentaci z Vašich oslav Misijní neděle. Vyplněním formuláře Zhodnocení proběhlých aktivit nebo napište přímo do kanceláře PMD.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio