FB twitter YouTube

Zdobení misijních svící a Misijní most modlitby

Datum: 21.10.2016 - 23.10.2016
Čas: 19:00 - 17:00
Místo: Ostrov, Most modlitby
Popis:

Každoroční slavení Misijní neděle začínáme v pátek zdobením misijních svící, které pak použijeme při modlitbě za misie. Modlitbu můžeme prožít společně při sobotním setkání v rámci Misijního mostu modlitby ve farním kostele. Kdo se nemůže účastnit společné modlitby, může svojí misijní svíčku zapálit při modlitbě doma a přispět tak vlastní modlitbou při budování společného mostu modlitby. V neděli za misie prosíme ve mši svaté a podvečer při společné růžencové pobožnosti. I letos zveme všechny zájemce.

Průběh:
pátek 21. 10. 2016 v 19 hod. – Zdobení misijních svící (Farní sál Ostrov, zájemci si můžou přinést vlastní svíce)

sobota 22. 10. 2016 ve 20 hod. – Misijní most modlitby (farní kostel sv. Michaela arch. a Panny Marie Věrné Ostrov)

neděle 23. 10. 2016 v 8:30 h. – Farní mše svatá obětována za misie; 16 hod. – Růžencová pobožnost (Slavný růženec) obětována za misijní dílo (farní kostel sv. Michaela arch. a Panny Marie Věrné Ostrov)

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio