FB twitter YouTube

Slavnostní přijímání dětí do Misijního klubka

Datum: 30.8.2015
Čas: 15:00 - 17:00
Místo: Přibyslavice, Kostel Narození Panny Marie
Popis:

V Římskokatolické farnosti Přibyslavice proběhne 30. 8. 2015 v 15 hodin při mši svaté slavnostní obřad přijetí dětí do Misijního klubka. Po bohoslužbě bude pokračovat program pro děti i dospělé na farní zahradě.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio