FB twitter YouTube

Slavnostní přijímání dětí do Misijního klubka v Martinicích

Datum: 16.6.2016
Čas: 10:00 - 11:30
Místo: Martinice v Krkonoších , ZŠ A MŠ Martinice v Krkonoších
Popis:

16. června 2016 přijme při slavnostním obřadu národní ředitel PMD nové členy do Papežského misijního díla dětí v Základní škole v Martinicích. Misijní klubko zde pracuje již řadu let a stále přibývají noví misionáři. Pomáhají s paní učitelkou Pavlatovou různými aktivitami chudým lidem v misiích a podporují všemi silami projekty Papežských misijních děl.Děti se na tento den velmi těší. 🙂

Pořadatel: ZŠ Martinice v Krkonoších
Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio