FB twitter YouTube

Pouť za duchovní povolonání v Drahově

Datum: 2.7.2017
Čas: 07:30 - 12:00
Místo: Drahov, Kostel Nanebevzetí P. Marie v Drahově
Popis:

Zveme Vás na pouť za duchovní povolání do Drahova 2. 7. 2017 v 10.30 hodin. Hlavní celebrantem je diecézní referent pro pastoraci Tomas van Zavrel. 

Je obecně známo, že je i v naší diecézi velmi málo mladých mužů cítí povolání ke kněžství, jáhenství a řeholnímu životu. Chceme posílit modlitby věřících, aby povolaní získali dostatek odvahy rozpoznat své poslání a hlavně se odhodlat k rozhodnutí vykročit tímto výjimečným způsobem za Kristem. Pevně věříme, že jim oběti poutníků, modlitby a odsloužené mešní intence budou nápomocné. Poutě za duchovní povolání začínají modlitbou rozjímavého růžence za nová duchovní povolání, ve kterém jsou při každém zrnku růžence obsaženy biblické úryvky týkající se povolání učedníků Pánem Ježíšem. Při těchto poutích se také můžete seznámit s Papežským misijním dílem sv. apoštola Petra podporujícím povolání v misiích. Následující mše svatá pak bude vždy sloužena za nová duchovní povolání.

 

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio