FB twitter YouTube

Misijní pouť v Prachaticích

Datum: 1.6.2017
Čas: 08:00 - 13:30
Místo: Prachatice, Kostel sv. Jakuba v Prachaticích
Popis:

Srdečně vás zveme do Prachatic na Misijní pouť, která se koná ve čtvrtek 1. června 2017 v duchu hesla „Misie včera a dnes“ a je vyvrcholením oslav 40. výročí kanonizace prachatického rodáka Jana Nepomuka Neumanna, který byl prohlášen za svatého papežem Pavlem VI. v červnu roku 1977. Misijní úsilí „včera“ reprezentuje prachatický rodák a světec Jan N. Neumann a jeho „dnešními“ pokračovateli jsou Papežská misijní díla. Hlavní program poutě se proto snaží propojit oba tyto světy.

Hlavní program pro poutníky začíná registrací v 7:45 v kostele sv. Jakuba a má formu putování po misijních stanovištích s hrami a úkoly. Trasa vede po místech spojených se životem sv. Jana N. Neumanna a všechna misijní stanoviště se nachází v parku hospice. Akci zakončí ve 14 hodin mše svatá, kterou celebruje generální vikář českobudějovické diecéze Mons. David Henzl.

Během poutě bude možné zúčastnit se také tvořivých aktivit, seznámit se s činností a materiály Papežských misijních děl, stejně jako podpořit projekty PMD prostřednictvím Misijního jarmarku. V městském muzeu je k vidění stálá expozice „Životní pouť sv. Jana N. Neumanna“ a život v 19. století.

Po celý den si rovněž bude možné prohlédnout věž kostela. Součástí oslav 40. výročí svatořečení Jana N. Neumana je také výtvarná soutěž, jejímž cílem je právě připomenutí této významné události.  Slavnostní vyhlášení výsledků výtvarného a literárního projektu „Světec Jan N. Neumann a jeho životní pouť“ s vernisáží vystavených prací a dalším programem proběhne v 10.00 – 11.00 hod. v kostele sv. Jakuba.

Pořadatel: Farnost Prachatice, PMD, Kongregace sester boromejek
Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio