FB twitter YouTube

Misijní neděle v Zábřehu

Datum: 23.10.2016
Čas: 08:30 - 10:00
Místo: Zábřeh, Kostel sv. Bartoloměje v Zábřehu
Popis:

V Zábřehu dne 23. 10. 2016 oslavíme Misijní neděli ve farním kostele sv. Bartoloměje chválami našeho Boha a modlitbou. Po konci hlavní mše svaté (kolem 9:30) bude připravený zhruba třicetiminutový program plný písní zakončený modlitbou za misie. Kdo by chtěl spolu s námi oslavovat a chválit Boha za vše, co nám dává, dozvědět se něco o činnosti Papežských misijních děl a modlit se za národy světa, je srdečně zván mezi nás!

Velzlovi

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio