FB twitter YouTube

Misijní jarmark v Luži

Datum: 2.7.2017
Čas: 08:00 - 12:00
Místo: Luže, kostel P. Marie na Chlumku
Popis:

Zveme všechny na Misijní jarmark, který bude probíhat po celé dopoledne v jedné z kaplí před kostelem. Vybrat si můžete z nabídky misijních předmětů a z výrobků od dětí z Misijního klubka a od farníků. Děkujeme za vaši podporu misií a těšíme se na setkání s vámi.

Za Misijní klubko Lucka Motlová a Johanka Jirásková

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio