FB twitter YouTube

Národní misijní rada 2016

Datum: 17.4.2016 - 18.4.2016
Čas: 00:00
Místo: Špindlerův Mlýn, Erlebachova bouda
Popis:

Od neděle 17. 4. do pondělí 18. 4. 2016 probíhá na Erlebachově boudě ve Špindlerově Mlýně Národní misijní rada. Radu, která se schází jednou ročně, vede jako každý rok arcibiskup Jan Graubner, předseda Komise pro Charitu a Rady pro misie ČBK.

Národní misijní rada má za úkol se zabývat účastí katolické církve v České republice na misiích Ad gentes ve smyslu Dekretu o misijní činnosti církve II. vatikánského koncilu a encykliky Jana Pavla II. Redemptoris Missio (O stálé platnosti misijního poslání). Věnuje se především výchově dětí a mládeže k misijnímu poslání a jak povzbuzovat věřící všech generací k misijní spolupráci vyplývající ze spoluzodpovědnosti každého křesťana za misie. Mapuje současný stav a hledá možnosti intenzivnější spolupráce různých subjektů uvnitř církve, aby byla celá církev v Česku prodchnuta misijním duchem. I letos bude hledat podněty k misijním aktivitám, formačním programům, tvorbě misijních materiálů apod. Na setkání jsou pozváni zástupci z řeholních řádů, kongregací, organizací či institucí, které se zabývají misijní činností a chtějí v této oblasti spolupracovat.

Papežská misijní díla na Národní misijní radě zastupují národní ředitel PMD a sekretář Misijní národní rady Leoš Halbrštát, diecézní ředitelé PMD za Apoštolský exarchát P. Karel Soukal, za brněnskou diecézi Jana Zehnalová, za královéhradeckou diecézi Bronislava Halbrštátová a za pražskou arcidiecézi s. Angelika Pintířová.

Pořadatel: Otec arcibiskup Graubner jako předseda Misijní národní rady
Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio