FB twitter YouTube

Příspěvky označené štítkem PapežSvětový den chudých 2018

„Hle, ubožák zavolal a Hospodin slyšel“ (Ž 34,7) Světový den chudých letos připadá na neděli 18. listopadu. Připomíná se vždy 33. neděli v mezidobí, tedy neděli před slavností Ježíše Krista Krále. Papež František ho ustanovil na závěr roku Božího ...
Zařazeno v kategorii: Aktuality


Misijní úmysly papeže Františka na rok 2019

Úmysly papeže Františka pro rok 2018 svěřené Celosvětové sítu modlitby s papežem (Apoštolátu modlitby) LEDEN Misijní úmysl – Mladí lidé a příklad Panny Marie – za mládež, především za mladé v Latinské Americe, aby podle příkladu Panny Marie odpovídali na volání ...
Zařazeno v kategorii: Aktuality, Apoštolát modlitby


Papež František: Mít rád znamená nechat stranou sobectví

Na Svatopetrském náměstí promlouvá k věřícím každou neděli papež František. Dnes, 21. října 2018, komentoval evangelium z 29. neděle liturgického mezidobí (srov. Mk 10,35-45) o Zebedeových synech, kteří prosili Ježíše, aby jim ve svém království vyhradil ...
Zařazeno v kategorii: Aktuality
 

Příprava na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019

„Zvu každého křesťana na jakémkoli místě a v jakékoli situaci k tomu, aby se hned dnes navrátil ke svému osobnímu setkání s Ježíšem Kristem, nebo alespoň aby učinil rozhodnutí, že se s ním chce setkat a že ...
Zařazeno v kategorii: Headline


Papež František: právě křest z nás činí misionáře

Drazí bratři a sestry, dobrý den! Evangelium (srov. Mk 6,7-13) vypráví o tom, jak Ježíš posílá svých Dvanáct. Nejprve každého jmenovitě povolal, »aby byli s ním« (Mk 3,14), naslouchali jeho slovům a pozorovali jeho uzdravující gesta; a nyní je ...
Zařazeno v kategorii: Aktuality
 

Missio magazín – červen 2018

V červnovém Missio magazínu se ohlédneme za uplynulým školním rokem a připomeneme si nejlepší rozhovory a reportáže, které jsme vám přinesli. Věnovat se budeme také aktualitám ze světa misií a přineseme reportáž z Misijní pouti, která se ...
Zařazeno v kategorii: Aktuality, Foto, Missio magazín
Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio