FB twitter YouTube

Církevní statistika 2012

21. října 2012

Světový den misií 2012

SVĚTOVÁ POPULACE – KATOLÍCI OBYVYTELÉ A KATOLÍCI, KTEŘÍ SPADAJÍ POD PUSOBENÍ KNĚZE – CÍRKEVNÍ  OKRSKY – MISIONÁŘSKÉ STANICE – BISKUPOVÉ – KNĚŽÍ – TRVALÍ JÁHNOVÉ – ŘEHOLNÍCI a ŘEHOLNICE – ČLENOVÉ SEKULÁRNÍCH INSTITUTU – LAIČTÍ MISIONÁŘI, KATECHISTÉSEMINARISTÉ VELKÝCH SEMINÁŘŮ SEMINARISTÉ MALÝCH SEMINÁŘŮ ŠKOLY A ŽÁCI – ZDRAVOTNÍ CENTRA POMOCI A CHARITY – STATISTICKE TABULKY –  CÍRKEVNÍ OKRSKY ODKÁZANÉ NA KONGREGACI PRO EVANGELIZACI NÁRODU

__________________________________________________________________________________

Tyto texty jsou také k dispozici na našich internetových stránkách: www.fides.org.

STATISTIKA KATOLICKÉ CÍRKVE

Vatikán (Agentura Fides) – Jak je zvykem, při příležitosti světového dne misií, tento rok neděle 21. 10., Agenzia Fides prezentuje některé ze statistik vybrané za účelem představit panoramatický pohled  na misie ve světě. Údaje jsou zpracovány na základě poslední vydané «Roční statistiky Církve» (aktualizováno k 31. 12. 2010) a týkají se členů Církve, jejich pastoračních struktur, aktivit v oblasti zdraví, pomoci a výchovy. V závorkách jsou uvedené varianty, nárust (+) nebo pokles (-) vzhledem k předchozímu roku, podle konfrontace provedené Agenturou Fides.

Světová populace

K 31. 12. 2010 byla světová populace 6.848.550.000 osob, s nárustem vzhledem k předchozímu roku o 70.951.000. Celkové navýšení se týká také tohoto roku na všech kontinentech: Afrika (+22,144,000); Amerika (+5,197,000); Asie (+ 40,510,000); Oceánie (+662,000); Evropa (+2,438,000).

Katolíci

Ke stejnému datu byl počet katolíků 1,195,671,000,  s celkovým navýšením v porovnání s předchozím rokem o 15.006.000. Nárůst se týká všech kontinentů: Afrika (+6,140,000); Amerika (+3,986,000); Asie (+3,801,000); Evropa (+894,000); Oceánie (+185,000).

Procento katolíků globálně narostlo o 0.04%, dosahujíc 17.46%. Pokud jde o kontinenty, nárůst je zaznamenán v Africe (+0,21); Americe (+0,07) a Asii (+ 0,06), Oceánii (+ 0,03) a naopak pokles, stejně jako loni, je zaznamenán v  Evropě (- 0,01).

Obyvatelé a katolíci, kteří spadají pod působení kněze

Počet obyvatel, kteří spadají pod působení kněze, narostl také tento rok, celkem o  123, dosahujíc tak počtu 13,277. Rozdělení podle kontinentů: nárůst v Africe (+ 40) v Americe (+40), Evropě (+31) a Oceánii (+57), a pokles v Asii (-730).

Počet katolíků, kteří spadají pod působení kněze, se celkově navýšil o 24, dosahujíc tak počtu 2,900. Jsou zaznamenány nárůsty ve všech kontinentech, kromě jediného poklesu v Asii: Afrika (+ 64); Amerika (+30); Asie (- 1); Evropa (+11); Oceánie (+17).

Církevní  okrsky – misionářské stanice

Církevních okrsků je o 10 více než předchozí rok, dosahujíc tak 2.966, s novými okrsky vzniklými v Africe (+4), Americe (+3), Evropě (+2), Asii (+1). Misionářských stanic, kde je přítomen kněz, je celkem 2,057 (o 207 více než předchozí rok) a nárůst je zaznamenán v a Americe (+26), Asii (+391), Evropě (+8). Pokles v Africe (-204) a Oceánii (-14). Misionářských stanic bez přítomnosti kněze celkově přibylo o 2.734, dosahujíc tak počet 133,682. Nárůst se týká Afriky (+747), Ameriky (+4.109), Evropě (+79) a Oceánie (+47), naopak pokles v Asii (-2.186).

Biskupové

Celkový počet biskupů ve světě narostl o 39, dosahujíc tak počet 5,104. Celkově se navyšuje počet biskupů diecézních, pokles u řeholních. Diecézních biskupů je 3,871 (o 43 více než předchozí rok), zatímco biskupů řeholních je 1,233 (o 4 méně). Nárůst diecézních biskupů je zaznamenán na všech kontinentech: Afrika (+13), Amerika (+22), Asie (+11), Evropa (+1), kromě Oceánie (-4). U řeholních biskupů je pokles v Evropě (-2)a v Americe (-7), naopak nárůst v Oceánii (+1), v Africe (+3) a v Asii (+1).

Kněží

Celkový počet kněží ve světě narostl vzhledem k předchozímu roku o 1,643, dosahujíc tak počet 412,236. Pokles je zaznamenán pouze v Evropě (-905), zatímco nárůst je v Africe (+ 761), Americe (+40), Asii (+1.695) a Oceánii (+52). Počet diecézních kněží ve světě celkově narostl o 1,467, dosahujíc tak počet 277,009, s nárůstem v Africe (+571), Americe (+502), Asii (+801) a Oceánii (+53) a poklesem v Evropě (-460). Počet řeholních kněží  poklesl o 176, celkový počet je 135,227. Signalizace nárůstu, sledujíc trend posledních let, je v Africe (+190) a Asii (+894), naopak pokles v Americe (-462), Evropě (-445) a Oceánii (-1).

Trvalí jáhnové

Trvalí jáhnové ve světě se navýšili o 1,409, dosahujíc počtu 39,564. Nejvíce konzistentní nárůst je zaznamenán opět v Americe (+859) v Evropě (+496), a následuje  Oceánie (+1) a Asie (+58). Jediný pokles je v Africe (-5). Trvalých diecézních  jáhnů je ve světě 39,004, s celkovým nárůstem 1.412. Narůstají ve všech kontinentech, s výjimkou Afriky (-6), přesně: Amerika (+863), Asie (+60), Evropa (+495) a Oceánie (žádná změna). Trvalých řeholních jáhnů je 560, pokles v porovnání s předchozím rokem je o 3, s mírným nárůstem v Africe (+1), Evropě (+1), Oceánii (+1)a poklesem v Asii (-2), Americe (-4).

Řeholníci a řeholnice

Počet řeholníků bez kněžského svěcení celkově vzrostl o 436, dosahujíc tak počet 54,665. Nárůst je zaznamenán v Africe (+254), Asii (+ 411), Evropě (+17) a Oceánii (+15), zatímco pokles v Americe (-261). Celkový pokles řeholnic (–7,436), kterých je celkem 721,935,  rozdělení: také tento rok se potvrzuje nárůst v Africe (+1,395) a Asii (+3,047), pokles v Americe (–3,178), Evropě (-8,461) a Oceánii (–239).

Sekulární instituty

Členů mužských sekulárních institutů je celkem 747 s globálním nárůstem o 10. Na úrovni kontinentů narůstají v  Africe (+3) a Evropě (+17). v Oceánii není změna, naopak pokles v Asii (-1) a v Americe (-9).

Počet členů ženských sekulárních institutů také tento rok poklesl, celkově o 207, na 26,053 členů. Nárůst v  Africe (+14), Asii (+32) a Oceánii (+5), pokles v Americe (-84) a Evropě (-174).

Laičtí misionáři a katechisté

Počet laických misionářů ve světě je 335,502, s celkovým nárůstem o 15,276, nárůst v Africe (+ 1.135), Evropě (+ 1.243), Americe (+ 14,655) a Oceánii (+62). Pokles je zaznamenán v Asii (-1.819).

Počet katechistů ve světě s celkovým nárůstem o 9,551 dosahuje 3,160,628. Nárůst je zaznamenán v Americe (+43,619), v Evropě (+ 5,077) a Oceánii (+393). Pokles je v Africe (-29.405) a v Asii (-10.133).

Bohoslovci velkých seminářů

Počet bohoslovců velkých seminářů, diecézních a řeholních, také tento rok vzrostl: celkem je o 1,012 více kandidátů na kněžství, kteří takto dosáhnou počtu 118.990. Nárůst, stejně jako v minulých letech, je zaznamenán v  Africe (+752), Asii (+513) beze změn v Oceánii, zatímco také tento rok je pokles v Americe (-29) a Evropě (-282).

Počet diecézních seminaristů je 71,974 (+755 v porovnání s předchozím rokem) a řeholních je 47,016 (+257). Počet diecézních seminaristů se navýšil v Africe (+ 545) v Americe (+ 136) a v Asii (+538), pokles v Oceánii (-22) a v Evropě (-442). Řeholní seminaristé narůstají v Africe (+207), Oceánii (+22), v Evropě (+160). Zatímco je pokles v Americe (-107) a v Asii (-25).

Bohoslovci malých seminářů

Celkový počet bohoslovců malých seminářů, diecézních a řeholních, klesl o 1.683, dosahující tak číslo 102,308. Celkové navýšení v Africe (+213), Asii (+400) a naopak pokles v Americe (-1.033), Evropě (-1.206) a Oceánii (-57).

Diecézních seminaristů malých seminářů je 78,007 (-1.135) a těch řeholních 24,301 (-548). Pokles diecézních seminaristů malých seminářů je zaznamenán v Americe (-704), v Oceánii (- 67) a Evropě (- 855),  zatímco nárůst je v Africe (+ 75) a Asii (+ 416). Naopak počet řeholních seminaristů malých seminářů klesá v Americe (- 329), Asii (- 16), Evropě (- 351) a roste v Africe (+138) a v Oceánii (+10).

Instituty vzdělání a výchovy

Na poli vzdělání a výchovy Církev ve světě provozuje 70,544 mateřských škol  navštěvovaných 6,478,627 žáky; 92,847  základních škol I. stupně pro 31,151,170 žáků; 43,591 základních škol II. stupně pro 17,793,559 žáků. Dále se církev stará o 2,304,171 mladých na středních školách a o 3,338,455 univerzitních studentů. Jak počet institutů, tak počet studentů na všech úrovních v porovnání s předchozím rokem narůstá.

Katolická centra zdravotní pomoci a charitativní střediska

Zdravotní centra a charitativní střediska provozované Církví ve světě zahrnují: 5,305 nemocnic převážně v Americe (1,694) a Africe (1,150); 18,179 ambulancí, převážně v Americe (5. 762), Africe (5. 312) a Asii (3. 884); 547 leprostředisek, nacházející se hlavně v Asii (285) a Africe (198); 17,223 domů pro staré, chronicky nemocné a hendikepované, z velké části v Evropě (8.021) a  Americe (5.650); 9.882 sirotčinců, ze třetiny se nacházejících v Asii (3.606); 11,379 jeslí; 15,327 manželských poraden, z velké části v Evropě  (5.948) a Americe (6,472); 34,331 sociálních a rehabilitačních středisek a 9,391 středisek jiného zaměření, z velké části v Americe (3,564) a v Evropě (3,159).

Církevní okrsky spravované Kongregací pro evangelizaci národů

Církevních okrsků spravovaných Kongregací pro evangelizaci národů (Cep) je celkem 1103. Velká část se nachází v Africe (502) a v Asii (476). Pak následuje Amerika (79) a Oceánie (46).

STATISTICKÉ TABULKY

Údaje z poslední “Roční statistiky Církve” zpracované Agenturou Fides. V závorkách jsou uvedené varianty, nárust (+) nebo pokles (-),  vzhledem k předchozímu roku. 

SVĚTOVÁ POPULACE – KATOLÍCI

Continent Population Catholics Percentage
Africa 1.015,544,000 (+ 22,144,000) 185,620,000 (+ 6,140,000) 18.28 % (+ 0.21)
America 927,021,000 (+ 5,197,000) 585,998,000 (+ 3,986,000) 63.21 % (+ 0.07)
Asia 4,156,096,000 (+ 40,510,000) 129,661,000 (+ 3,801,000) 3.12 % (+ 0.06)
Europe 713,397,000 (+ 2,438,000) 284,924,000 (+ 894,000) 39.94 % (- 0.01)
Oceania 36,492,000 (+ 662,000) 9,468,000 (+ 185,000) 25.96 % (- 0.03 )
Total 6,848,550,000 (+ 70,951,000) 1,195,671.000 (+ 15,006,000) 17.46% (+ 0.04)

 OBYVATELÉ/KATOLÍCI, KTEŘÍ SPADAJÍ POD PŮSOBENÍ KNĚZE

Kontinent Obyvatelé na kněze Katolíci na kněze
Afrika 27,062 (+ 40) 4,946 (+ 64)
Amerika 7,561 (+ 40) 4,779 (+ 30)
Asie 48,672 (- 730) 2,269 (- 1)
Evropa 3,752 (+ 31) 1,498 (+ 11)
Oceánie 7,578 (+ 57) 1,965 (+17)
Celkem 13,277 (+ 123) 2,900 (+ 24)

CÍRKEVNÍ OKRSKY – MISIJNÍ STANICE

Kontinent Církevníokrsky Misionářské stanices přítomností kněze Misionářské stanicebez přítomnosti kněze
Afrika 525 (+ 4) 360 (- 204) 74,380 (+ 685)
Amerika 1,081 (+ 3) 239 (+ 26) 18,445 (+ 4.109)
Asie 531 (+ 1) 1,388 (+ 391) 39,856 (- 2.186 )
Evropa 750 (+ 2) 45 (+ 8) 158 (+ 79)
Oceánie 79 (=) 25 (- 14) 843 (+ 47)
Celkem 2,966 (+ 10) 2,057 (+ 207) 133,682 (+ 2.734)

BISKUPOVÉ

Kontinent Celkem biskupů Diecézní biskupové Řeholní biskupové
Afrika 697 (+ 16) 503 (+ 13) 194 (+ 3)
Amerika 1,914 (+ 15) 1,351 (+ 22) 563 (- 7)
Asie 758 (+ 12) 559 (+ 11) 199 (+ 1)
Evropa 1,606 (- 1) 1,374 (+ 1) 232 (- 2)
Oceánie 129 (- 3) 84 (- 4) 45 (+ 1)
Celkem 5,104 (+ 39) 3,871 (+ 43) 1,233 (- 4)

 KNĚŽÍ

Kontinent Celkem kněží Diecézní kněží Řeholní kněží
Afrika 37,527 (+ 761) 25,434 (+ 571) 12,093 (+ 190)
Amerika 122,607 (+ 40) 81,913 (+ 502) 40,694 (- 462)
Asie 57,136 (+ 1,695) 33,318 (+ 801) 23,818 (+ 894)
Evropa 190,150 (- 905) 133,537 (- 460) 56,613 (- 445)
Oceánie 4,816 (+ 52) 2,807 (+ 53) 2,009 (- 1)
Celkem 412,236 (+ 1,643) 277,009 (+ 1,467) 135,227 (+ 176)

TRVALÍ JÁHNOVÉ

Kontinent Celkem trvalých jáhnů Diecézní trvalí jáhnové Řeholní trvalí jáhnové
Afrika 401 (- 5) 378 (- 6) 23 (+ 1)
Amerika 25,441 (+ 859) 25,235 (+ 863) 206 (- 4)
Asie 224 (+ 58) 190 (+ 60) 34 (- 2)
Evropa 13,151 (+ 496) 12,857 (+ 495) 294 (+ 1)
Oceánie 347 (+ 1) 344 (=) 3 (+ 1)
Celkem 39,564 (+ 1,409 ) 39,004 (+ 1,412) 560 (- 3)

 ŘEHOLNÍCI (BEZ KNĚŽSKÉHO SVĚCENÍ) A ŘEHOLNICE

Kontinent Řeholníci – (řádoví bratři) Řeholnice
Afrika 401 (- 5) 378 (- 6)
Amerika 25,441 (+ 859) 25,235 (+ 863)
Asie 224 (+ 58) 190 (+ 60)
Evropa 13,151 (+ 496) 12,857 (+ 495)
Oceánie 347 (+ 1) 344 (=)
Celkem 39,564 (+ 1,409 ) 39,004 (+ 1,412)

 ČLENOVÉ SEKULÁRNÍCH INSTITUTŮ

Kontinent Členové sekulárních institutů muži Členové sekulárních institutů ženy
Afrika 84 (+ 3) 782 (+ 14)
Amerika 244 (- 9) 5,782 (- 84)
Asie 41 (- 1) 1,881 (+ 32)
Evropa 377 (+ 17) 17,560 (- 174)
Oceánie 1 (=) 48 (+ 5)
Celkem 747 (+ 10) 26,053 (- 207)

MISIONÁŘI – LAICI, KATECHISTÉ

Kontinent Misionáři – laici Katechisté
Afrika 6,372 (+ 1.135) 397,383 (- 29.405)
Amerika 300,718 (+ 14,655) 1,886,068 (+ 43,619)
Asie 21,726 (- 1,819) 304,774 (- 10,133)
Evropa 6,334 (+ 1.243) 556,528 (+ 5,007)
Oceánie 352 (+ 62) 15,875 (+ 393)
Celkem 335,502 (+ 15,276) 3,160,628 (+ 9,551)

BOHOSLOVCI VELKÝCH SEMINÁŘŮ – DIECÉZNÍ A ŘEHOLNÍ

Kontinent Celkem seminaristů Diecézní seminaristé Řeholní seminaristé
Afrika 26,924 (+ 752) 18,094 (+ 545) 8,830 (+ 207)
Amerika 36,471 (+ 29) 24,350 (+ 136) 12,121 (- 107)
Asie 33,971 (+ 513) 16,037 (+ 538) 17,934 (- 25)
Evropa 20,564 (- 282) 12,821 (- 442) 7,743 (+ 160)
Oceánie 1,060 (=) 672 (- 22) 388 (+ 22)
Celkem 118,990 (+ 1,012) 71,974 (+ 755) 47,016 (+ 257)

 BOHOSLOVCI MALÝCH SEMINÁŘŮ – DIECÉZNÍ A ŘEHOLNÍ

Kontinent Celkemseminaristů Diecézníseminaristů Řeholníseminaristů
Afrika 52,140 (+ 213) 45,713 (+ 75) 6,427 (+ 138)
Amerika 14,021 (- 1.033) 9,869 (- 704) 4,152 (- 329)
Asie 24,930 (+ 400) 15,761 (+ 416) 9,169 (- 16)
Evropa 10,968 (- 1.206) 6,468 (- 855) 4,500 (- 351)
Oceánie 249 (- 57) 196 (- 67) 53 (+ 10)
Celkem 102,308 (- 1.683) 78,007 (- 1.135 ) 24,301 (- 548)

 ŠKOLY A ŽÁCI

Kontinent Počty žáků     ZŠ (I.stup.) Počtyžáků     ZŠ(II.stup.) Počtyžáků Počtystudentů SŠ PočtystudentůVŠ
Afrika 13,600 1,277,500 34,238 15,821,318 11,477 4,540,937 88,359 106,170
Amerika 17,502 1,409,609 23,624 6,765,994 11,665 3,868,129 795,114 2,183,646
Asie 13,935 1,761,085 15,877 5,023,844 10,015 5,291,981 1,135,721 490,730
Evropa 23,963 1,923,441 15,812 2,845,993 9,750 3,666,414 270,471 541,714
Oceánie 1,544 106,992 3,296 694,021 684 426,098 14,506 16,195
Celkem 70,544 6,478,627 92,847 31,151,170 43,591 17,793,559 2,304,171 3,338,455

 ZDRAVOTNÍ ÚSTAVY POMOCI A CHARITY

Kontinent Nemocnice Ambulance Leprostřed. Domy
pro staré a hendike-pované
Sirotč. Jesle Manžel.poradny Soc. a rehab. střediska Jinéinstituce
Afrika 1,150 5,312 198 655 1,345 1,918 1,812 2,508 1,250
Amerika 1,694 5,726 56 5,650 2,770 3,727 6,472 14,661 3,564
Asie 1,126 3,884 285 2,346 3,606 3,175 987 4,867 1,252
Evropa 1,145 2,643 5 8,021 2,078 2,458 5,787 11,720 3,159
Oceánie 190 578 3 551 83 101 269 575 166
Celkem 5,305 18,179 547 17,223 9,882 11,379 15,327 34,331 9,391

CÍRKEVNÍ OKRSKY SPRAVOVANÉ KONGREGACÍ PRO EVANGELIZACI NÁRODŮ

Vatikán (Agenzia Fides) – Kongregace pro evangelizaci národů je ve službách Svatého Otce jako “centrum propagace, řízení a koordinace” a to jak evangelizační dílo národů, tak  misijní spolupráce na celém světě. (cfr.­ Ad gentes, 29; Pastor bonus,85).

 Církev, věrná poslání Ježíše Krista, od svého počátku  stále hlásala Evangelium všem lidem. Čelíc novým potřebám evangelizace, v XVI. století se utváří speciální struktura k uskutečnění misijních závazků. V roce 1622 Papež Řehoř XV. založil “Sacra Congregazione de Propaganda Fide”, přidělujíc jí úkol “kázat a hlásat Evangelium a katolickou nauku ve všech misiích”, čímž kongregace také získala nezbytnou rozhodovací pravomoc pro zajištění rychlého a účinného dosažení tohoto velkého závazku. Papež Urban VIII. založil v roce 1627 Collegio Urbano di Propaganda Fide, za účelem formace sekulárního duchovenstva pro misie a Vícejazyčnou Typografii pro výtisk dokumentů a textů v různých národních jazycích.

Apoštolské konstituce “Pastor bonus” od Jana Pavla II. potvrdily obecný princip soudní pravomoci, hlásané II. vatikánským koncilem (cfr. Ad gentes, 29), který potvrzuje: ,,Kongregace má za úkol řídit a koordinovat činnosti týkající se evangelizace národů a misijní spolupráce“ (85).

Hlavní úkoly Kongregace pro evangelizaci národů zahrnují: zajistit adekvátní rozmístění misionářů; pečovat o formaci sekulárního duchovenstva a katechistů; rozvoj církevních institutů, řeholních společenstev nebo pomoc při evangelizaci místním farnostem v misijních územích.

Celkem okrsků spravovaných Cep: 1103

Kontinent AD D AT VA PA M AA OM CELKEM
Afrika 91 383 20 4 1 3 502
Amerika 7 27 42 1 2 79
Asie 76 338 1 17 34 3 5 2 476
Oceánie 11 31 1 2 1 46
CELKEM 185 779 1 79 40 8 5 6 1103

Legenda: Arcidiecéze (AD), Diecéze (D), Teritoriální opatství (AT), Apoštolské vikariáty (VA), Apoštolské prefektury (PA), Apoštolská
správa (AA), Missioni sui juris (M), Ordinariati militari (OM).

___________________________________________________________________________________

 Special Feature prepared by S.L. – Fides News Service 21 October 2012

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio