FB twitter YouTube

Církevní statistika 2010

FIDES News Service – 24. října 2010

Zvláštní vydání pro misijní neděli 2010

Obsah:

STATISTIKA KATOLICKÉ CÍRKVE – SVĚTOVÁ POPULACE – KATOLÍCI – POČET OSOB/KATOLÍKŮ NA KNĚZE – CÍRKEVNÍ OKRSKY – MISIJNÍ STANICE – BISKUPOVÉ – KNĚŽÍ – STÁLÍ JÁHNI – ŘEHOLNÍCI A ŘEHOLNICE, ČLENOVÉ LAICKÝCH INSTITUCÍ – LAIČTÍ MISIONÁŘI, KATECHISTÉ – STARŠÍ SEMINARISTÉ – DIECÉZNÍ A ŘEHOLNÍ – MLADŠÍ SEMINARISTÉ – DIECÉZNÍ A ŘEHOLNÍ – KATOLICKÉ ŠKOLY A ŽÁCI – KATOLICKÉ INSTITUCE ZDRAVOTNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ ASISTENCE, CHARITATIVNÍ PRÁCE – OKRSKY ZÁVISLÉ NA KONGREGACI PRO EVANGELIZACI NÁRODŮ – CELKOVÁ SVĚTOVÁ STATISTIKA

Dokument je k dispozici na webové stránce FIDES: www.fides.org.

STATISTIKA KATOLICKÉ CÍRKVE

Město Vatikán (Agenzia Fides) – Jako každý rok v měsíci říjnu při příležitosti světové Misijní neděle, letos slavené 24. října,  nabízí zpravodajský servis Fides (Fides News Service) pomocí několika statistik celkový přehled katolické misijní činnosti po celém světě. Tabulky týkající se členů církve, církevních struktur na poli pastorační péče, zdravotní péče, vzdělávání a asistence jsou převzaty z posledního vydání Církevní knihy statistik (aktualizované 31. prosince 2008). Údaje, které se liší podle našeho vlastního srovnání s tabulkami z loňského roku, jsou vyznačeny v závorkách jako + (nárůst) nebo – (pokles).

Světová populace

Dne 31. prosince 2008 byla světová populace 6,698,353,000, nárůst v počtu obyvatel od loňského roku byl 81,256,000. Vzůrst populace byl zaregistrován na všech kontinentech včetně Evropy, vzhledem k údaji, který byl zaznamenán v předešlém roce: Afrika (+ 29,674,000); Amerika (+ 5,687,000); Asie (+ 42,914,000); Oceánie (+ 670,000); Evropa (+ 2,311,000).

Katolíci

Ke stejnému datu čítalo katolické obyvatelstvo 1,165,714,000  osob s celkovým nárůstem o 19.058.000  oproti předešlému roku, na jednotlivých kontinentech potom: Afrika (+ 8,025,000); Amerika (+7,579,000); Asie (+ 3,152,000); Evropa (+ 193,000) Oceánie (+ 109,000).

Procento katolického obyvatelstva vzrostlo o 0.07 % a ustálilo se na 17.40%; pro jednotlivé kontinenty: vzrůst byl zaznamenán v Africe (+ 0.29); v Americe (+ 0.44) a v Asii      (+ 0.05); malý pokles v počtu katolíků byl zaregistrován v Evropě (- 0.1) a v Oceánii (- 0.2).

Počet osob a katolíků na jednoho kněze

Tento rok opět počet osob na kněze vzrostl o 136 (průměrně 13,015 osob). Rozložení podle kontinentů: vzrůst v v Africe (+ 105), v Evropě (+ 43) a v Oceánii (+ 28), pokles v Americe (- 18) a v Asii (- 402).

Počet katolíků na kněze ve světě vzrostl o 39 (průměrně 2 849 osob). Zde máme nárůst na všech kontinentech kromě Oceánie: Afrika (+ 98); Amerika (+ 37); Asie (+ 10);  Evropa (+ 14); Oceánie (- 8).

Církevní okrsky a misijní stanice

Počet církevních okrsků vzrostl o 9 na 2,945  okrsků, nové vznikly v: Africe +2; Americe +4; Asii +1 a Evropě +2. Počet misijních stanic se stálým knězem 1,665 (o 649 více než v předchozím roce) se zvyšuje na všech kontinentech kromě Oceánie.

Počet misijních stanic bez stálého kněze se zvýšil o 847 na 125,489 stanic. Nárůst byl zaznamenán v Africe (+ 747), Asii (+ 539) a Evropě (+ 45), zatímco pokles v Americe (- 463) a Oceánii (- 21).

Biskupové

Počet biskupů ve světě vzrostl o 56 na 5,002 biskupů. Každý kontinent, kromě Oceánie (-4), zaznamenal nárůst. Vzrůst počtu biskupů se týká jak diecézních, tak řeholních biskupů: Diecézních biskupů je 3,786  (o 57 víc než v předchozím roce); řeholních biskupů je 1,216  (o 1 méně). Nárůst v počtu diecézních biskupů byl zaznamenán v: Africe (+ 14); Americe (+ 32); Asii (+ 8), Evropě (+ 7); zatímco k jedinému úbytku došlo v Oceánii (- 4). Počet řeholních biskupů mírně vzrostl Evropě (+4), zatímco v Africe (-2) a v Americe (-3) se snížil a v Asii a Oceánii zůstal nezměněn.

Kněží

 Celkový počet kněží ve světě vzrostl o 1,142  na 409,166 knězů. Jediný kontinent, který zaznamenal snížení počtu kněží byl opět Evropa (-1,664), zatímco údaje vzrostly v Africe (+ 953); v Americe (+ 659); v Asii (+ 1.120) a v Oceánii (+ 74). Diecézních kněží přibylo 1,576, a to v Africe (+ 821), Americe (+ 811), Asii (+ 746) a Oceánii (+ 67), zatímco jejich počet se snížil v Evropě (- 869). Počet diecézních kněží dosáhl 274,007.  Počet řeholních kněží se snížil  o 434 na celkový počet 135,159. Vzrůst byl zaznamenán, stejně jako v posledních několika letech, v Asii (+ 374) a Africe (+ 132) spolu s Oceánií (+ 7), zatímco k poklesu došlo v Americe (- 152) a v Evropě (- 795).

Stálí jáhni

Stálých jáhnů přibylo 1,261 na celkový počet 37,203. Nejvyšší nárůst byl opět zaznamenán v Americe (+ 774) a v Evropě (+ 481), následuje Afrika (+ 9) a Oceánie (+ 17), k jedinému poklesu došlo v Asii (- 20). Diecézní stálí jáhni čítají 36,539 s nárůstem počtu na všech kontinentech kromě Asie (- 3) (celkový nárůst o 1,242  jáhnů): Afrika (+ 5), Amerika (+ 749); Evropa (+ 474) a Oceánie (+ 17).

Řeholních stálých jáhnů je 664 a jejich počet oproti předešlému roku vzrostl o 19, a to v Africe (+ 4), Americe (+25) a v Evropě (+ 7), ale poklesl v Asii (- 17) a v Oceánii se nezměnil.

Řeholníci a řeholnice

Počet řeholních bratří se snížil o 315 na celkový počet 54,641 bratří. Situace: nárůst v Africe (+ 95); Americe (+ 232) a Asii (+ 69). Jediný pokles byl zaznamenán v Oceánii (- 115) a v Evropě (- 596). Celkový úbytek řeholních sester (– 7,746) na dnešní počet 739,068 byl na jednotlivých kontinentech následující: nárůst v Africe (+ 1,845) a Asii (+ 2,170) a pokles v Evropě (- 8,167), Americe (– 3,452) a Oceánii (– 142).

Členové laických institucí, muži a ženy

Mužské laické instituce čítají 743  členů s celkovým nárůstem 78. Na úrovni kontinentů je situace přesně opačná než minulý rok, kdy počet vzrostl pouze v Evropě, zatímco teď se v Evropě snížil (- 33), v Oceánii zůstala situace stejná, tj. pouze s jedním členem laické instituce, a počet se zvýšil  v Africe (+ 35), Americe (+ 57), Asii (+ 19).

Počet členů ženských laických institucí se tento rok opět snížil, a to o 132 žen na celkový počet 26,646  členů. Nárůst byl zaznamenán pouze v Africe (+ 194), zatímco všechny ostatní kontinenty zaregistrovaly pokles: Amerika (- 158), Asie (- 57), Evropa (- 426) a Oceánie (-1).

Laičtí misionáři a katechisté

Počet laických misionářů v celém světě je 316,836 s nárůstem o 66,372  osob. Počet vzrostl na všech kontinentech kromě Oceánie (- 50): Afrika (+ 911), Amerika (+ 57,955), Asie (+ 7,315) a Evropa (+ 241).

Ve světě přibylo 89,208 katechistů a celkový počet je nyní 3,082,562. Počet se zvýšil v Africe (+ 7,318), v Americe (+ 82,846) a v Evropě (+ 10,617), ale snížil se v Asii (- 11,011) a Oceánii (- 562).

Starši seminaristé

Celkový počet starších seminaristů, diecézních a řeholních, opět vzrostl, a to o 1,105  na 117,024 seminaristů. Počet se tento rok opět zvýšil v Africe (+ 878), Asii (+ 1,380), a Oceánii (+ 64), ale snížil se opět v Americe (- 267) a v Evropě (- 950).

Diecézní starší seminaristé čítají 71,176  (o 49 méně než předešlý rok), ale počet řeholních starších seminaristů se zvýšil na 45,848  (+1,154). Počet diecézních seminaristů se zvýšil v Africe (+ 470), Asii (+ 412) a Oceánii (+ 75), ale snížil se v Americe (- 278) a v Evropě (- 728).

Řeholních seminaristů přibylo v Africe (+ 408), v Americe (+ 11) a v Asii (+ 968). Počet se snížil v Evropě (- 222) a Oceánii (- 11).

Mladší seminaristé

Počet mladších seminaristů, diecézních a řeholních, se zvýšil o 382 na 102,360. Přibylo jich v Africe (+ 1,350) a Asii (+ 281) a
ubylo jich v Evropě (- 578),  Oceánii (- 80) a Americe     (-591). Diecézní mladší seminaristé čítají 77,987 (+ 842), zatímco řeholní seminaristé čítají 24,373 (- 460). Počet diecézních mladších seminaristů se snížil v Americe (- 136), Evropě (- 357) a Oceánii (- 92), ale zvýšil se v Africe (+ 1,102) a Asii (+ 325). Řeholních mladších seminaristů ubylo v Americe ( – 455), Asii ( – 44) a v Evropě (- 221) a přibývá jich v Oceánii (+ 12) a v Africe (+ 248).

Katolické školy

V oblasti vzdělávání provozuje katolická církev 67,848  mateřských škol s 6,383,910  dětmi; 93,315  základních škol (první stupeň) s 30,520,238  žáky; 42,234  základních škol (druhý stupeň) s 17,758,405 žáky. Církev se take stará o 1,968,828 studentů  středních škol a o 3,088,208 vysokoškolských studentů.

Katolická charita a centra zdravotní péče

Církev provozuje 5,428 nemocnic, většinu z nich v Americe (1,717) a v Evropě (1,288); 18,025 bezplatných ošetřoven především v Americe (5,516), Africe (5,375) a Asii (3,547); 529 pečovatelských domů pro malomocné především v Asii (285) a Africe (184); 15,985 Domovů pro důchodce, chronicky nemocné či postižené hlavně v Evropě (8,265) a Americe (4,143); 9,962 sirotčinců, z nichž přibližně jedna třetina je v Asii (3,437); 11,902 jeslí; 13,945 manželských poraden hlavně v Evropě (5,991) a Americe (5,044); 34,250 sociálních rehabilitačních center a 10,800 jiných druhů institucí, z nichž většina se nachází v Americe (4,285), Evropě (2,937), a Asii (2,009).

STATISTIKA

Zdroj: Church’s Yearly Book of Statistics (Cirkevní roční kniha statistik) poslední vydání

vypracována Fides v závorkách rozdíly ve srovnání s předchozím rokem:  nárůst (+) pokles (-)

SVĚTOVÁ POPULACE – KATOLÍCI

Kontinent

Populace

Katolíci

Procento

Afrika

973,417,000
(+ 29,674,000)

172,950,000
(+ 8,025,000)

 17.77 % (+ 0.29)

Amerika

913,080,000
(+ 5,687,000)

576,149,000
(+ 7,579,000)

63.10
% (+ 0.44)

Asie

4,067,884,000
(+ 42,914,000)

124,046,000
(+ 3,152,000)

3.05
% (+ 0.05)

Evropa

709,109,000
(+ 2,311,000)

283,433,000
(+ 193,000)

 39.97 % (- 0.1)

Oceánie

34,863,000
(+ 670,000)

9,136,000
(+ 109,000)

 26.23 % (- 0.2 )

Celkem

6,698,353,000
(+ 81,256,000)

1,165,714.000
(+ 19,058,000)

 17.40% (+ 0.07)

OSOB/KATOLÍKŮ NA KNĚZE

Kontinent

Osob
na kněze

Katolíků
na kněze

Afrika

27,335
(+ 105)

4,857
(+ 98)

Amerika

7,451
(- 18)

4,717
(+ 37)

Asie

50,030
(- 402)

2,300
(+ 10)

Evropa

3,679
(+ 43)

1,471
(+ 14)

Oceánie

7,340
(+ 28)

1,923
(- 8)

Celkem

13,015

(+ 136)

2,849

(+ 39)

 CÍRKEVNÍ OKRSKY – MISIJNÍ STANICE

Kontinent

Církevní
okrsky

Misijní stanice

se stálým knězem

Mission
Stations

bez
stálého kněze

Afrika

518
(+ 2)

284
(+ 36)

71,552
(+ 747)

Amerika

1,076
(+ 4)

119

 (+ 14)

12,205

(- 463)

Asie

524
(+ 1)

1,066
(+ 488)

41,105
(+ 539)

Evropa

748
(+ 2)

147
(+ 112)

109
(+ 45)

Oceánie

79
(=)

49
(- 1)

518
(- 21)

Celkem

2,945 (+ 9)

1,665

(+ 649)

125,489

 (+ 847)

 BISKUPOVÉ

Kontinent

Celkový
počet biskupů

Diecézní
biskupové

Řeholní
biskupové

Afrika

669
(+ 12)

488
(+ 14)

181
(- 2)

Amerika

1,876
(+ 29)

1,310
(+ 32)

566
(- 3)

Asie

740
(+ 8)

547
(+ 8)

193
(=)

Evropa

1,587
(+ 11)

1,356
(+ 7)

231
(+ 4)

Oceánie

130
(- 4)

85
(- 4)

45
(=)

Celkem

5,002 (+ 56)

3,786 (+ 57)

1,216 (- 1)

 KNĚŽÍ

Kontinent

Celkový
počet kněží

Diecézní
kněží

Řeholní
kněží

Afrika

35,611
(+ 953)

23,975
(+ 821)

11,636
(+ 132)

Amerika

122,154
(+ 659)

80,465
(+ 811)

41,689
(- 152)

Asie

53,922 (+ 1,120)

31,737 (+ 746)

22,185 (+ 374)

Evropa

192,729
(- 1,664)

135,102
(- 869)

57,627
(- 795)

Oceánie

4,750
(+ 74)

2,728
(+ 67)

2,022
(+ 7)

Celkem

409,166 (+
1,142)

274,007 (+
1,576)

135,159 (-
434)

STÁLÍ JÁHNI

Kontinent

Celkový
počet stálých jáhnů

Diecézní
stálí jáhni

Řeholní
stálí jáhni

Afrika

412  (+ 9)

386
(+ 5)

26
(+ 4)

Amerika

24,030
(+ 774)

23,749
(+ 749)

281
(+ 25)

Asie

143
(- 20)

115
(- 3)

28
(- 17)

Evropa

12,329
(+ 481)

12,003
(+ 474)

326
(+ 7)

Oceánie

289
(+ 17)

286
(+ 17)

3
(=)

Celkem

37,203 (+
1,261 )

36,539 (+
1,242)

664 (+ 19)

 ŘEHOLNÍ BRATŘI A SESTRY

Kontinent

Řeholní
bratři

Řeholní
sestry

Afrika

8,016
(+ 95)

63,731
(+ 1,845)

Amerika

16,987
(+ 232)

203,057
(- 3,452)

Asie

10,110
(+ 69)

160,862
(+ 2,170)

Evropa

18,097
(- 596)

301,971
(- 8,167)

Oceánie

1,431
(- 115)

9,447
(- 142)

Celkem

54,641 (-
315)

739,068 (-
7,746)

 ČLENOVÉ LAICKÝCH INSTITUCÍ

Kontinent

Členové
laických institucí

Muži

Členové
laických institucí

Ženy

Afrika

76
(+ 35)

731
(+ 194)

Amerika

250
(+ 57)

5,896
(- 158)

Asie

43
(+ 19)

1,669
(- 57)

Evropa

373
(- 33)

18,308
(- 426)

Oceánie

1
(=)

42
(- 1)

Celkem

743 (+ 78)

26,646 (-
132)

LAIČTÍ MISIONÁŘI A KATECHISTÉ

Kontinent

Laičtí
misionáři

Katechisté

Afrika

4,501
(+ 911)

407,250
(+ 7,318)

Amerika

287,594
(+ 57,955)

1,806,130
(+ 82,846)

Asie

19,771
(+ 7,315)

301,542
(- 11,011)

Evropa

4,663
(+ 241)

552,445
(+ 10,617)

Oceánie

307
(- 50)

15,195
(- 562)

Celkem

316,836 (+
66,372)

3,082,562 (+
89,208)

STARŠÍ SEMINARISTÉ – DIECÉZNÍ A ŘEHOLNÍ

Kontinent

Celkový
počet starších seminaristů

Diecézní
starší seminaristé

 Řeholní starší seminaristé

Afrika

25,607
(+ 878)

17,124
(+ 470)

8,483
(+ 408)

Amerika

36,502
(- 267)

24,567
(- 278)

11,935
(+ 11)

Asie

32,677
(+ 1,380)

15,378
(+ 412)

17,299
(+ 968)

Evropa

21,193
(- 950)

13,399
(- 728)

7,794
(- 222)

Oceánie

1,045
(+ 64)

708
(+ 75)

337
(- 11)

Celkem

117,024 (+
1,105)

71,176 (-
49)

45,848 (+
1,154)

MLADŠÍ SEMINARISTÉ – DIECÉZNÍ A ŘEHOLNÍ

Kontinent

Celkový
počet mladších seminaristů

Diecézní
mladší seminaristé

Řeholní
mladší seminaristé

Afrika

50,162
(+ 1,350)

44,155
(+ 1,102)

6,007
(+ 248)

Amerika

15,391
(- 591)

10,837
(- 136)

4,554
(- 455)

Asie

24,319
(+ 281)

15,442
(+ 325)

8,877
(- 44)

Evropa

12,235
(- 578)

7,341
(- 357)

4,894
(- 221)

Oceánie

253
(- 80)

212
(- 92)

41
(+ 12)

Celkem

102,360 (+
382)

77,987 (+
842)

24,373 (-
460)

ŠKOLY A ŽÁCI

Kontinent

Mateřské školy

Počet dětí

Základní školy první
stupeň

Počet žáků

Základní školy druhý
stupeň

Počet žáků

 Počet studentů středních škol

Počet studentů
vysokých škol

Afrika

12,689

1,308,053

34,162

14,525,493

10,536

3,753,688

68,782

88,822

Amerika

15,764

1,564,089

22,906

7,280,689

10,753

4,734,636

589,785

2,102,749

Asie

14,172

1,643,926

16,236

5,056,201

9,903

5,002,075

1,046,031

544,526

Evropa

23,611

1,763,780

17,109

3,014,405

10,345

3,867,747

253,812

341,482

Oceánie

1,612

104,062

2,902

643,450

697

400,259

10,418

10,629

Celkem

67,848

6,383,910

93,315

30,520,238

42,234

17,758,405

1,968,828

3,088,208

 NEMOCNICE/KLINIKY, CHARITA, SOCIÁLNÍ PÉČE

Kontinent

Nemocnice

Bezplatné
ošetřovny

Centra
pro malomocné

Domovy
pro důchodce, chronicky nemocné, postižené

Sirotčince

Jesle

Manželské
poradny

Další
instituce

Celkem

Afrika

1,137

5,375

184

834

1,285

2,038

1,673

2,882

1,364

Amerika

1,717

5,516

45

4,143

2,679

3,867

5,044

14,374

4,285

Asie

1,130

3,547

285

2,234

3,437

3,374

1,000

5,353

2,009

Evropa

1,288

3,004

12

8,265

2,448

2,507

5,991

10,979

2,937

Oceánie

156

583

3

509

113

116

237

662

205

Celkem

5,428

18,025

529

15,985

9,962

11,902

13,945

34,250

10,800

CÍRKEVNÍ OKRSKY ZÁVISLÉ NA KONGREGACI PRO EVANGELIZACI NÁRODŮ

Vatikán (Kancelář Fides) – Kongregace pro evangelizaci národů je ve službách Svatého otce jako ,,centrální těleso pro propagaci, řízení a koordinaci“ činností spojených s evangelizací národů a misijní spoluprácí v rámci celého světa (cfr, Ad gentes, 29; Pastor bonus, 85).

Církev po celá staletí, poslušná příkazu, který jí dal Kristus, hlásala Evangelium všem národům. Aby mohla plnit svou misijní povinnost v době vzrůstajících požadavků na evangelizaci v 16. století, dala vzniknout speciálním orgánům k tomu určeným. V roce 1622 papež Řehoř XV. založil ,,Svatou kongregaci pro propagaci víry“, která měla za úkol „hlásat a dosvědčovat Evangelium a katolické učení na všech misijích“, čímž kongregace získala rozhodovací pravomoc a mohla zaručovat rychlost a efektivitu. V roce 1627 papež Urban VIII. založil ,,Urbanovo kolegium pro propagaci víry“ určené k formaci světského duchovenstva pro misie a instituci ,,Tipografia Poliglotta“ (Tiskařský lis) pro tisk dokumentů a knih v mnoha různých jazycích.

Apoštolským zřízením Pastor bonus papež Jan Pavel II. potvrdil obecný princip kompetencí stanovených Druhým vatikánským koncilem (cfr. Ad gentes, 29), který říká ,,Kongregace má za úkol řídit a koordinovat činnosti týkající se evangelizace národů a misijní spolupráce“ (85).

Hlavní úkoly Kongregace pro evangelizaci národů zahrnují: zajišťování správného rozmístění misionářů; výuku místních laických duchovních a katechistů; zapojování řeholních institucí, misijních společenství a místních církví do evangelizace misijních oblastí.

Nejnovější podrobnosti (12. října 2010) z Církevních okrsků pod záštitou Kongregace pro evangelizaci národů (Congregation for the Evangelisation of Peoples – CEP):

CEP zodpovídá za celkový počet 1 098 Církevních okrsků

Kontinent

AD

D

AT

VA

PA

M

AA

OM

TOTAL

Afrika

87

378

14

9

1

1

3

493

Amerika

7

31

45

2

85

Asie

76

333

1

15

36

3

4

2

470

Oceánie

11

31

1

2

1

46

CELKEM

181

773

1

74

46

8

5

6

1094

KLÍČ: arcidiecéze (AD), diecéze (D), územní opatství (AT), apoštolský vikariát (VA), apoštolská prefektura (PA), apoštolská správa (AA), svéprávná misie (M), vojenský ordinariát (OM) (S.L.) (Agenzia Fides 15. října 2009) ___________________________________________________________

Zvláštní
vydání připravené organizací
S.L. – Fides News Service 19. října 2010

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio