FB twitter YouTube

Zajímavé statistiky

Zdroj: PMD

SRÍ LANKA

1. Kolikrát za den se najedí chudí lidé v této zemi?
Dvakrát denně a velmi chudí lidé pouze jednou denně.
2. Jak dlouho musí chudí lidé pracovat, aby si mohli koupit kilo rýže?
1 a 1/2 hodiny
3. Jak dlouho musí chudí lidé pracovat, aby si mohli koupit kilo mouky?
asi 2 hodiny
4. Jak dlouho musí chudí lidé pracovat, aby si mohli koupit pecen chleba?
asi 1 hodinu
5. Jak často chudí lidé jedí maso?
maso nebo rybu jednou týdně
6. Kolik je hladovějících lidí nebo lidí, kteří mají problém zajistit si dobré jídlo?
Nikdo neumírá kvůli nedostatku jídla nebo z důvodu vyhladovění.

IRSKO

1. Kolikrát za den se najedí chudí lidé v této zemi?
Na to je těžké odpovědět. Jsou zde chudí lidé, kteří žijí na ulici. Ti pravděpodobně dostanou jídlo jedenkrát denně, a to pokud mají štěstí a nacházejí se v oblasti, kterou prochází v noci Dublinská Charita (Dublin Charity), která rozdává polévku a sendviče. Pokud toto zmeškají, pak daný den nejedí. Jsou tu také chudé rodiny, které pobírají sociální dávky, aby nasytily sebe a své děti. Tyto rodiny jedí alespoň jednou denně, ale není to příliš výživné jídlo.
2. Jak dlouho musí chudí lidé pracovat, aby si mohli koupit kilo rýže?
Osoba, která pobírá minimální mzdu, by musela pracovat přibližně půl hodiny, aby si mohla koupit 1kg rýže.
3. Jak dlouho musí chudí lidé pracovat, aby si mohli koupit kilo mouky?
Osoba, která pobírá minimální mzdu, by musela pracovat přibližně 15 minut, aby si mohla koupit 1 kg obilné mouky.
4. Jak dlouho musí chudí lidé pracovat, aby si mohli koupit pecen chleba?
Osoba, která pobírá minimální mzdu, by musela pracovat přibližně 10 minut, aby si mohla koupit bochník chleba.
5. Jak často chudí lidé jedí maso?
Pravděpodobně dvakrát týdně.
6. Kolik je hladovějících lidí nebo lidí, kteří mají problém zajistit si dobré jídlo?
Přibližně 7 % Irů žije pod úrovní chudoby. To je přibližně 280 000 lidí.

Pozn.: Informace uvedené výše jsou založeny na cenách předního potravinářského obchodu v Irsku. Nicméně, vždy je možné nalézt výhodné nabídky a levnější obchody, kde se tyto položky dají zakoupit levněji. Všechna data jsou přibližná. Minimální mzda v Irsku pro osobu nad 18 let je v současnosti € 7.65 na hodinu. Existují zaměstnavatelé, kteří platí méně než tuto částku, a to i přes to, že je to protizákonné. Práce je ale vzácná, proto si zaměstnanci nestěžují nebo tuto skutečnost nikam neoznamují.

GRENADA – KARIBSKÁ OBLAST

1. Kolikrát za den se najedí chudí lidé v této zemi?
nejvíce dvakrát denně
2. Jak dlouho musí chudí lidé pracovat, aby si mohli koupit kilo rýže?
alespoň 2 hodiny
3. Jak dlouho musí chudí lidé pracovat, aby si mohli koupit kilo mouky?
alespoň 2 hodiny
4. Jak dlouho musí chudí lidé pracovat, aby si mohli koupit pecen chleba?
alespoň 2 hodiny
5. Jak často chudí lidé jedí maso?
Chudí lidé jedí maso přibližně dvakrát týdně. Ti, kteří žijí v rybářských vesnicích, chodí na pobřeží a pomáhají při vytahování rybářských sítí. Jejich mzdou jsou pak ryby.
6. Kolik je hladovějících lidí nebo lidí, kteří mají problém zajistit si dobré jídlo?
Úroveň chudoby je v některých vesnicích opravdu vysoká. Ti, kteří jsou schopni chůze, jdou k Misijním sestrám charity (Missionary Sisters of Charity), do Armády spásy nebo tam, kde mají dostupnou polévku. Také sousedi a příbuzní se tu starají o potřebné.

JAMAJKA

1. Kolikrát za den se najedí chudí lidé v této zemi?
Mnoho lidí je rádo, pokud má alespoň jedno vydatné jídlo denně. Mladí muži, kteří jsou bez domova, chodí po pláži a hledají práci. Pokud mají štěstí, poskytne jim zaměstnavatel za jejich práci jídlo, dále ekvivalent 1 USD za 2 hodiny.
2. Jak dlouho musí chudí lidé pracovat, aby si mohli koupit kilo rýže?
1 hodinu
3. Jak dlouho musí chudí lidé pracovat, aby si mohli koupit kilo mouky?
1 hodinu
4. Jak dlouho musí chudí lidé pracovat, aby si mohli koupit pecen chleba?
1 ½ hodiny
5. Jak často chudí lidé jedí maso?
jedenkrát nebo dvakrát týdně
6. Kolik je hladovějících lidí nebo lidí, kteří mají problém zajistit si dobré jídlo?
Jídla je zde na ostrově hojně, ale většina z toho jsou karbohydráty (ovoce a škrob). Z tohoto důvodu mnoho lidí nemá vyváženou stravu, což vede k podvýživě, cukrovce a jiným zdravotním problémům.

KANADA

1. Kolikrát za den se najedí chudí lidé v této zemi?
Existuje několik kategorií lidí, kteří se ocitli pod prahem chudoby. Lidé z ulice nebo bez stálého ubytování. Lidé využívající služeb sociální asistence. Pracující, kteří ale přesto žijí v chudobných poměrech. Řekl bych ,,jedno pořádné jídlo denně“, co se týká lidí využívajících služeb sociálních organizací nebo těch, kteří dostávají potravinovou pomoc.
Sociální nebo starobní pomoc formou zasílání šeků začátkem měsíce, stejně jako uprostřed a koncem měsíce, by mohla alespoň zmenšit těžkosti spojené se stravováním osob nebo rodin, které mají stálé bydliště.
Existují organizace pro děti, které zajišťují ranní stravování v několika školách v Quebecu, což dětem umožňuje prožít jejich školní den naplno.
2. Jak dlouho musí chudí lidé pracovat, aby si mohli koupit kilo rýže?
Minimální plat v Quebecu v roce 2010 byl 9,50 $. V každé kanadské provincii je jiný.
Pokud někdo žebrá, může mu trvat den nebo více, než získá částku odpovídající minimálnímu platu. Cena jednoho kilogramu rýže se pohybuje, alespoň v Québecu, okolo 4,00 $, což činí půl hodiny práce.
3. Jak dlouho musí chudí lidé pracovat, aby si mohli koupit kilo mouky?
Cena jednoho kilogramu bílé mouky se pohybuje mezi 5,00 a 6,00 $, mouka z ostatních obilovin je dražší. To je o něco víc než půl hodiny.
4. Jak dlouho musí chudí lidé pracovat, aby si mohli koupit pecen chleba?
Je mnoho různých druhů chleba. Pokud mluvíme o krájeném chlebu, který je chlebem chudých, ten se prodává po 3,00 $ za 10 až 12 krajíců, ale dražší je celozrnný chleba, který může stát až 4,50 za jeden bochník. To je půl hodiny práce denně.
5. Jak často chudí lidé jedí maso?
Teď je zrovna maso velmi drahé. S velkou rezervou říkám jednou za týden, a to nepočítám předzpracované maso. Mleté hovězí se může prodávat za 2,25 $ za libru, a to není libové.
6.Kolik je hladovějících lidí nebo lidí, kteří mají problém zajistit si dobré jídlo?
Lidé bez domova v Kanadě (v roce 2006). Každý večer v Kanadě zůstane asi 10 000 lidí na ulici. Jedná se však o velmi přibližný odhad. Když pomineme skutečnost, že je obtížné lidi bez domova najít, aby se dali spočítat, je také dost těžké definovat, kdo je člověkem bez domova (Lidé v útulcích? Lidé mimo útulky? Ti, kteří, trvale bydlí u přítele? Ti se také počítají? Jak dlouho musí takový stav nejméně trvat?) Santé publique (Veřejné zdraví) v Ottawě odhaduje, že v našem městě je přibližně 2 800 bezdomovců: to je větší procento než v Torontu. Průzkum v Torontu, který se uskutečnil v noci 16. dubna 2006, odhalil 818 osob nucených přenocovat venku, 3 649 osob v útulcích, 275 osob v pečovatelských centrech a 139 osob v nápravných zařízeních. V Ottawě v roce 2006 přebývalo v útulcích celkem 9 000 osob.

MALI

1. Kolikrát za den se najedí chudí lidé v této zemi?
Chudší lidé jedí obvykle dvakrát až třikrát denně. Když přijde určité období v roce: květen až červenec, nemohou jíst víc než jednou nebo dvakrát denně, ale většinou spíš jen jednou denně, protože ti nejchudší už nemají žádné zásoby.
2. Jak dlouho musí chudí lidé pracovat, aby si mohli koupit kilo rýže a kilo mouky?
Chudí lidé musí pracovat 7 až 8 hodin denně, aby si vydělali 1,50 euro. Za to si mohou koupit 2 kg rýže nebo 3 až 4 kg prosa, aby si z něho udělali mouku na pokrm pro 5 osob.
3. Jak dlouho musí chudí lidé pracovat, aby si mohli koupit pecen chleba?
Chudí si za ekvivalent 1,50 eura mohou koupit 4 bochníky chleba.
4. Jak často chudí lidé jedí maso?
Jíst maso je velmi výjimečné. Jí se jen o svátcích, a ani to ne vždy.
5. Kolik je hladovějících lidí nebo lidí, kteří mají problém zajistit si dobré jídlo?
Zajímavé je, že chudí lidé málo kdy umírají hladem. Zachraňuje je solidarita rodiny a společnosti.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio