FB twitter YouTube

Podvýživa

Zdroj: UNICEF
Z důvodu podvýživy každý den ve světě umírá 15 000 dětí. To je mnohem více, než kolik zabijí války a přírodní katastrofy. Podvýživa je celosvětově spojena s polovinou všech úmrtí dětí. Svět vyrábí dostatek potravin pro nasycení každého muže, ženy i dítěte na Zemi. Ve světě nadbytku, ve kterém lidé vydávají vysoké částky za prostředky na hubnutí, je těžko představitelné, že pro miliony domácností je zajištění dostatečné stravy a pitné vody neřešitelným problémem. Podle údajů FAO (Organizace pro výživu a zemědělství) na světě trpí chronickou podvýživou 815 milionů lidí. Podvyživené děti jsou méně odolné vůči jakékoliv infekci, snáze umírají i na běžné dětské nemoci, jako jsou průjmy a respirační onemocnění. U dětí, které přežijí, sníží častá onemocnění jejich nutriční status a děti jsou uvězněny v uzavřeném kruhu častých nemocí, sníženého fyzického i mentálního růstu a schopnosti učit se. Hladoví lidé mají méně možností a schopností, jak zlepšit kvalitu svého života, takže hlad je udržuje v chudobě. Klíčem k pokroku je tedy odstranění hladu a podvýživy.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio