FB twitter YouTube

Nedostatek nezávadné vody

Zdroj: UNICEF
S nedostatkem čisté vody denně bojuje kolem 1 miliardy lidí. 2,5 miliardy lidí dokonce nemají ani běžnou toaletu. Tak hrozivé životní podmínky tvoří jeden z potencionálně nejnebezpečnějších světových zdravotních problémů. Nejvíce ohroženou skupinou populace jsou děti.
Miliony dětí žijících v rozvojových zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky, jsou nuceny pít a používat na denní hygienu závadnou vodu, obsahující původce tak závažných onemocnění, jako je cholera, břišní tyfus, úplavice či bilharzióza, lepra a trachom. Na nedostatek vody a nemoci způsobené závadnou vodou každoročně ve světě umírají 2 miliony dětí.  Jen průjmová onemocnění jako důsledek užívání nekvalitní vody a neexistence hygienických a sanitárních zařízení zabíjí každý den více než  4000 dětí a jsou tak druhou nejčastější příčinou jejich úmrtí.
2,5 miliardy lidí, z toho 880 milionů dětí, žijí bez jakéhokoliv hygienického zázemí. Průjmová onemocnění a kontaminovaná voda zabíjí 1,5 milionu dětí ročně.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio