FB twitter YouTube

Chudoba ve světě 2010

ZDROJ: UNICEF a Světové zdravotnické organizace

V roce 2010 v nejchudších zemích zemřelo o 12 000 nejmenších dětí denně méně než v roce 1990.
Počet úmrtí dětí mladších 5 let se v roce 2010 v porovnání s rokem 1990 snížil z 12 milionů na 7,6 milionů. Tyto nové údaje znamenají, že v roce 2010 se každý den podařilo zachránit o 12 000 dětí nejmenších dětí více než v roce 1990.
Jak vyplývá z výroční zprávy, v subsaharské Africe, která se vyznačuje nejvyšší dětskou úmrtností dětí do 5 let věku na světě, se rychlost ročního poklesu dětské úmrtnosti dvojnásobila z 1,2 % ročně v letech 1990 – 2000 na 2,4 % v letech 2000 – 2010.
„Zpráva, že míra dětské úmrtnosti v subsaharské Africe klesá dvakrát rychleji než před 10 lety, ukazuje, že významného pokroku je možné dosáhnout i v nejchudších zemích. Nesmíme přitom ale zapomínat na děsivou skutečnost, že stále ještě každý den ve světě umírá 21 000 dětí z důvodů, kterým lze předejít,“ řekl Anthony Lake, výkonný ředitel světového UNICEF.
V průběhu let 1990 – 2010 klesla dětská úmrtnost více než o třetinu – z 88 úmrtí na 1000 živě narozených dětí na 57 úmrtí nejmenších dětí.
Snížení dětské úmrtnosti, kterého bylo dosaženo, je velikým úspěchem, ale bohužel není stále dostatečné z hlediska cílů stanovených Rozvojovými cíli tisíciletí – tj., aby míra dětské úmrtnosti do 5 let věku byla do roku 2015 snížena o dvě třetiny.
Některých výrazných zlepšení bylo dosaženo v zemích, kde děti strádají nejvíce. Jedním z příkladů je Niger, kde v roce 1990 činila míra dětské úmrtnosti do 5 let věku 311 úmrtí na 1000 živě narozených dětí. Jako v řadě jiných málo rozvinutých zemích, i zde byla velkým problémem v přístupu ke zdravotní péči velká vzdálenost zdravotních středisek od komunit. Po zavedení strategie spočívající ve vyškolení zdravotnických pracovníků přímo v komunitách a jejich nasazení do terénu komunit s sebou přineslo zvýšení možnosti zdravotnických zásahů přímo na místě a výrazné zlepšení zdravotního stavu dětí – v roce 2010 se stal Niger jednou z pěti zemí s nejvyšším absolutním snížením míry úmrtnosti dětí do 5 let věku (dalšími 4 zeměmi, v nichž se podařilo dětskou úmrtnost výrazně snížit, jsou Malawi, Libérie, Východní Timor a Sierra Leone).
Zpráva ukazuje, že nejrizikovějšími skupinami populace jsou úplně nejmenší děti – novorozenci a kojenci. V kategorii dětí do 1 roku věku totiž došlo k menšímu zlepšení než v kategorii dětí do 5 let jako celku: v kategorii do 5 let věku umírá 40 % dětí v průběhu prvního měsíce života a 70 % dětí v prvním roce života.
Zlepšení, kterých bylo dosaženo, jsou povzbudivá, ale vážné rozdíly v situaci dětí přetrvávají. Subsaharská Afrika je stále oblastí s nejvyšší mírou dětské úmrtnosti – ve věku do 5 let zde umírá 1 z každých 8 narozených dětí (více než 17násobek průměru běžného v rozvinutých zemích, kde se 5. roku života nedožije 1 ze 143 dětí). Druhou nejvyšší mírou dětské úmrtnosti se vyznačují země jižní Asie, kde umírá ve věku do pěti let 1 z 15 dětí.
Nejvíce úmrtí dětí do 5 let je stále soustředěno v subsaharské Africe a v jižní Asii: v roce 1990 připadalo na tyto 2 oblasti 69 % všech úmrtí dětí ve věkové kategorii do 5 let, v roce 2010 tento poměr vzrostl na 82 %. Přibližně k polovině úmrtí dětí ve věku do 5 let dokonce v roce 2010 došlo v pouhých 5 zemích: v Indii, Nigérii, Demokratické republice Kongo, Pákistánu a Číně.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio