FB twitter YouTube

Záchrana misijních sirotků

Variabilní symbol: 440
Projekt: Provoz dětského domova St. Leonard´s Home pro opuštěné děti na Srí Lance.
Kontinent, země, diecéze: Asie, Srí Lanka, Kandy

Popis:

Cílem projektu je zajistit výdaje na provoz dětského domova: ubytování, strava, oblečení, lékařská péče, křesťanská a školní formace. Dětský domov St. Leonard´s Home poskytuje kvalitní a komplexní pomoc a péči opuštěným dětem, snaží se zlepšit vyhlídky na jejich budoucí život. Nachází se v Gampole a byl zřízen biskupem Diecéze Kandy v centrální provincii ve stejnojmenném okrese.
Celkem poskytuje péči 110 dětem, z nichž 20 dětí je do 3 let věku. Mezi 4. a 5. rokem najdeme v domově 21 dětí a 69 školáků ve věku od 6 do 14 let. Za dětský domov je odpovědná řeholní sestra Pushpa Tissera z kongregace Sisters of the Blessed Virgin. Ona a její řeholní spolusestry se velkou měrou podílejí na duchovním, fyzickém a intelektuálním vývoji dětí.

Přínosy projektu:

  • ubytování
  • strava
  • oblečení
  • lékařská péče
  • křesťanská a školní formace

Svědectví:

„Domov Sv. Leonarda byl založen cca před padesáti, aby zajistil péči dětem, o které se jejich vlastní rodiče nemohou starat.  Jedná se o děti opuštěné a nemanželské; sirotky, jejichž rodiče se stali oběťmi tsunami či občanské války, anebo jsou ve vězení.  Staráme se také o děti ulice, nebo z rozbitých domů. V domově se nacházejí jak nemluvňata, tak starší děti, a starají se o ně řeholnice kongregace Sisters of the Blessed Virgin a několik dalších pečovatelů. Sestry jsou zodpovědné za veškeré potřeby dětí, poskytují jim střechu nad hlavou, tři jídla denně, lékařskou péči a vzdělání  od školky až po střední školu. Zodpovídají také za kulturní a duchovní výchovu dětí. Mezi kulturní aktivity patří např.  hudební a taneční výchova, šití, návštěva kulturních akcí, účast na školních akcích a účast na nejrůznějších soutěžích lokálního, regionálního i národního charakteru. Mezi duchovní aktivity patří mimo jiné pravidelná účast na mších svatých, modlitba růžence společně se sestrami, účast na rekolekcích, hodinách katechismu a setkáních PMDD.“

Sr. Pushpa Tissera, kongregace Sisters of the Blessed Virgin

Fotografie:

IMG_0956-nahled IMG_0965-nahled IMG_1007-nahled IMG_1032-nahled IMG_1040-nahled IMG_1044-nahled IMG_1046-nahled IMG_1065-nahled IMG_1100-nahled IMG_1132-nahled

K tématu vyšlo:

Tato pomoc již byla realizována. Další misijní sirotky můžete zachránit zde:

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio